Εκτέλεση Προϋπολογισμού


Κωδ. Λογ. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπράξεις
Σύνολο Σελίδας
Σύνολο Φιλτραρισμένων Εγγραφών
Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού 64.132.525,49 17.297.199,80 81.429.725,29 51.423.718,95 43.094.625,97
0111.01 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 200.000,00 0,00 200.000,00 219.492,77 149.291,96
0111.02 Μισθώματα Κινηματοθέατρου Αστέρια 8.500,00 0,00 8.500,00 400,00 400,00
0111.03 Μισθώματα Τουριστικό Περίπτερο "Ξενία Ακρόπολης Σερρών" 10.000,00 0,00 10.000,00 7.021,20 3.859,23
0111.04 Μίσθια κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 32.000,00 0,00 32.000,00 22.210,00 20.336,50
0113.01 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 120.000,00 0,00 120.000,00 40.580,38 37.560,83
0115.01 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0115.03 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κτίσματα) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 65.000,00 -10.000,00 55.000,00 27.340,08 23.991,18
0123.01 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00
0125.01 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0129.01 Λοιπα εσοδα απο ακινητα (οικόπεδα) 6.000,00 0,00 6.000,00 889,92 889,92
0129.02 Μισθωση Δημοτικού αναψυκτήριου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0129.03 Μισθωση Αναψυκτηρίων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0129.05 Μισθώματα σχολικών αγρών 36.000,00 0,00 36.000,00 18.888,53 5.781,29
0129.06 Έσοδα από τη χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 του Δήμου Σερρών 5.000,00 0,00 5.000,00 4.482,89 4.482,89
0129.07 Έσοδα από κατανάλωση ηλ. ρευμ. και νερού μισθίων 3.000,00 0,00 3.000,00 637,24 0,00
0129.08 Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων-Λαχανόκηπος 1.000,00 0,00 1.000,00 240,00 240,00
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 351.490,94 0,00 351.490,94 157.983,36 157.983,36
0239.01 Δικαιωματα απο παραγ. Ηλεκτρικης Ενεργειας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0311.01 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ. οικιων 3.459.867,48 0,00 3.459.867,48 3.764.736,61 3.764.736,61
0311.02 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ.Καταστηματων 850.000,00 0,00 850.000,00 57,55 0,00
0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 0,00 3.000,00 340,80 340,80
0313.02 Εσοδα της καθαριοτητας απο ανακύκλωση 5.000,00 0,00 5.000,00 3.330,70 3.330,70
0313.03 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας από πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 25.000,00 0,00 25.000,00 1.615,00 1.615,00
0411.01 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου και παραχωρησης ταφων 7.000,00 0,00 7.000,00 38,51 38,51
0412.01 Δικαίωμα ενταφιασμού 100.000,00 0,00 100.000,00 161.115,63 125.216,10
0413.01 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής και ανέγερσης τάφου) 30.000,00 0,00 30.000,00 1.417,69 1.288,58
0414.01 Τέλος ανακομιδής 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
0415.01 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 0,00 20.000,00 22.835,41 18.785,54
0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας [αρθρο 24 Ν. 2130/93]Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015) 0,00 0,00 0,00 220.360,97 220.360,97
0441.02 0441.02 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 380.000,00 0,00 380.000,00 115.241,43 115.241,43
0441.03 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 7.000,00 0,00 7.000,00 2.626,29 2.626,29
0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 30.000,00 0,00 30.000,00 24.455,83 24.455,83
0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 12.000,00 110.000,00 122.000,00 103.066,94 97.117,58
0461.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 10.000,00 0,00 10.000,00 7.869,64 4.154,92
0461.03 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0462.01 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 40.000,00 0,00 40.000,00 37.776,47 37.776,47
0463.01 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 3.000,00 0,00 3.000,00 2.017,85 2.017,85
0464.01 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) κάδος υλικών 3.500,00 0,00 3.500,00 3.077,88 3.077,88
0468.01 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 13.000,00 0,00 13.000,00 18.555,40 18.555,40
0521.001 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 40 Μαρτυρων Σφαγιων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0521.002 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)Ομονοιας Καλυβια 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0521.003 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Ανω Καμενικια 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0521.004 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Νικαια, Εργατικες Κατοικιες 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0521.005 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αναργυρων Κατακουνοζι 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0521.006 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Σιγης - Κηφισιας 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
0521.007 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αλημπεκιοι 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0522.01 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΦΑΓΕΙΑ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0522.02 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0522.03 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΕΝΙΚΙΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0522.04 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0522.05 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0522.06 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΙΓΗΣ-ΓΟΝΑΤΑ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0522.07 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΚΙΟΙ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.359.436,32 0,00 10.359.436,32 9.496.149,96 9.496.149,96
0612.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 16.368,00 0,00 16.368,00 11.680,00 11.680,00
0619.06 ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 176.833,30 64.810,44 241.643,74 64.907,80 64.907,80
0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 26.000,00 0,00 26.000,00 18.555,46 18.555,46
0713.02 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικων παιδικων σταθμων 500,00 0,00 500,00 150,00 150,00
0713.03 Παράβολα για την έκδοση-ανανέωση-επανέκδοση-αντικατάσταση των αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 2.000,00 0,00 2.000,00 1.212,00 1.212,00
0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 40.000,00 28.817,75 28.817,75
0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 0,00 1.000,00 3,00 3,00
0718.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
0718.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 57.231,44 0,00 57.231,44 0,00 0,00
0718.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 522,00 522,00
1116.02 Προιον απο προσκυρωση λογω ρυμοτομιας 17.000,00 0,00 17.000,00 2.990,85 2.990,85
1122.01 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (αρθρο 259 ΔΚΚ) 10.000,00 0,00 10.000,00 934,80 727,00
1122.02 Πωλησεις βιβλίων Δήμου και τευχών δημοπρασίας 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
1211.07 ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 0,00 409.600,00 409.600,00 324.480,00 324.480,00
1212.08 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 0,00 19.939,20 19.939,20 0,00 0,00
1214.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
1217.02 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 21.652,45 0,00 21.652,45 21.652,45 21.652,45
1217.03 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ GIS) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1217.04 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" 43.400,00 0,00 43.400,00 0,00 0,00
1219.03 Επιχορηγήσεις για εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ κλπ ( 8μηνα ) 296.000,00 0,00 296.000,00 17.758,87 17.758,87
1219.04 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 0,00 14.609,54 14.609,54 14.620,79 14.620,79
1219.05 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 0,00 1.060.148,21 1.060.148,21 660.047,31 660.047,31
1219.06 ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2020) 1.011.090,00 0,00 1.011.090,00 505.545,00 505.545,00
1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 253.950,00 0,00 253.950,00 245.400,00 245.400,00
1312.02 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00 404.240,00 404.240,00 0,00 0,00
1314.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1319.04 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
1319.05 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
1321.25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 119.509,80 229.000,00 348.509,80 80.000,00 80.000,00
1321.26 Χρηματοδότηση πράξης Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 0,00 365.508,00 365.508,00 113.000,00 113.000,00
1321.27 Χρηματοδότηση πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ" του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 117.848,19 0,00 117.848,19 70.000,00 70.000,00
1321.28 Χρηματοδότηση πράξης "Υποστήριξη του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσο Φορέα των ΣΒΑΑ του Επιχ/κού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας" στο πλαίσιο του Επιχ/κού Προγράμματος Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (άξονας προτεραιότητας ΑΞ11 "’ξονας Τεχνικής Βοήθει 14.685,00 0,00 14.685,00 990,00 990,00
1321.29 Χρηματοδότηση πράξης "Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων" στο πλαίσιο του Επιχ/κού Προγράμματος Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (άξονας προτεραιότητας ΑΞ04 "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 148.942,60 0,00 148.942,60 0,00 0,00
1321.30 Χρηματοδότηση πράξης " Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων" του Επιχ/κου Προγράμ. Περιφ.Κεντρ. Μακεδονίας ΑΞ02" Βελτίωση της πρόσβασης επικοινωνιών" 20.584,00 0,00 20.584,00 0,00 0,00
1321.31 Χρηματοδοτήση πράξης "Σύστημα ηλεκ/κης εξυπηρετησης -ενημέρωσης επιχειρήσεων του Επιχ/κου Προγράμ. Περιφ.Κεντρ. Μακεδονίας ΑΞ02" Βελτίωση της πρόσβασης επικοινωνιών" 10.020,00 0,00 10.020,00 0,00 0,00
1321.32 Χρηματοδότηση πράξης "Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ" στο πλαίσιο του Επιχ/κού Προγράμματος Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (άξονας προτεραιότητας ΑΞ04 "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διο 72.515,20 0,00 72.515,20 63.812,88 63.812,88
1321.33 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" 140.368,00 0,00 140.368,00 139.996,00 139.996,00
1321.34 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων" (ΟΠΣ 5032646) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" 103.316,80 0,00 103.316,80 66.568,16 66.568,16
1321.35 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών" (ΟΠΣ 5032822) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" 19.579,60 0,00 19.579,60 18.604,96 18.604,96
1321.36 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ" 70.244,28 0,00 70.244,28 17.508,80 17.508,80
1321.37 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ" 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1321.38 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 59.660,00 0,00 59.660,00 58.640,00 58.640,00
1321.39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ 1)" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1321.40 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 998.000,00 0,00 998.000,00 0,00 0,00
1321.41 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00
1321.42 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ) ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΣΕΡΡΩΝ" (ΟΠΣ 5069080) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τ 0,00 125.800,00 125.800,00 0,00 0,00
1322.21 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ" (ΣΑΕ 039) 0,00 12.662,59 12.662,59 12.662,59 12.662,59
1322.24 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ (ΣΑΕ016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμου Σερρών 0,00 0,00 0,00 33.631,08 33.631,08
1322.25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 235.000,00 0,00 235.000,00 53.426,80 53.426,80
1322.26 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ "ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" 420.900,00 0,00 420.900,00 118.703,79 118.703,79
1322.28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 507.780,00 0,00 507.780,00 0,00 0,00
1322.29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00
1322.30 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 383.700,00 0,00 383.700,00 0,00 0,00
1322.31 ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ " 0,00 221.454,00 221.454,00 0,00 0,00
1322.32 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΙΝ.& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1322.33 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ57200002 ΤΗΣ ΣΑΕ 572) 0,00 605.120,00 605.120,00 0,00 0,00
1322.34 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" , (ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) 0,00 588.880,00 588.880,00 0,00 0,00
1322.35 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) 0,00 24.180,00 24.180,00 0,00 0,00
1322.36 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1322.37 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1322.38 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00
1323.16 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "URBACT III" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "MILITARY ASSETS AS PUBLIC SPACES (MAPS) - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ" 0,00 0,00 0,00 4.034,59 4.034,59
1323.18 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή - Cultural Dipole" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 497.522,71 -81.156,91 416.365,80 95.000,00 95.000,00
1323.19 Χρηματοδότηση πράξης: "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - GREEN CREW" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A) 62.877,31 -35.786,22 27.091,09 17.000,00 17.000,00
1323.20 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για την πράξη "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ-3ΕΜ" 343.725,67 0,00 343.725,67 110.000,00 110.000,00
1323.21 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για την πράξη "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟ 469.146,00 332.244,60 801.390,60 25.000,00 25.000,00
1323.24 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 - 2020" για το έργο GREEN-CREW για το δικαιούχο Municipality of Blagoevgrad 0,00 82.363,78 82.363,78 56.971,12 56.971,12
1323.25 Αποδοχή χρηματοδότησης απο το πρόγραμμα "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή-Cultural Dipole" για τον Δήμο Petrich στο πλαίσιο του προγράμματος ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 0,00 496.362,34 496.362,34 200.927,97 200.927,97
1323.26 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT III ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SPACE4PEOPLE 0,00 11.032,50 11.032,50 0,00 0,00
1323.27 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT III ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ II ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ SPACE4PEOPLE 0,00 63.832,50 63.832,50 1.241,16 1.241,16
1323.28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ EUROPE REUNITED ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE FOR CITIZENS - ΣΚΕΛΟΣ 1: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ (STRAND 1:EUROPEAN REMEMBRANCE) 0,00 15.120,00 15.120,00 9.072,00 9.072,00
1328.015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π. "Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α." για "Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών" 60.432,80 0,00 60.432,80 0,00 0,00
1328.10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)¨",ΕΣΠΑ 2014-2020 0,00 1.493.200,00 1.493.200,00 23.799,32 23.799,32
1328.11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2019 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ" 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00
1328.12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)¨",ΕΣΠΑ 2014-2020 0,00 328.800,00 328.800,00 11.708,98 11.708,98
1329.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 "ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1329.02 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ" 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
1421.01 Εσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι τράπεζας) κληρ. Αποστολίδη 5.000,00 0,00 5.000,00 1.572,85 1.572,85
1421.02 Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα τρέχουσας χρήσης) κληρ. Αποστολίδη 9.222,43 0,00 9.222,43 9.235,08 7.030,75
1421.03 Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολίδη 2.411,70 0,00 2.411,70 2.212,60 398,20
1421.04 Τόκους υπερημερίας εκπροθέσμου καταβολής μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1421.05 Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 4,74 4,74
1421.06 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) κληρ. Αποστολίδη 400,00 0,00 400,00 267,44 267,44
1421.07 Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Αποστολίδη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1421.08 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις κληρ. Αποστολίδη 199,52 0,00 199,52 0,00 0,00
1421.11 Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) κληροδοτήματος "Μητσάκου-Εμφιετζόγλου" 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 1.430,00
1421.12 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κτλ) κληρ. "Μητσάκου-Εμφιετζόγλου" 56,16 0,00 56,16 51,48 51,48
1421.13 Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Μητσάκου 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00
1421.14 Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκους τράπεζας) κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 70,62 0,00 70,62 49,22 49,22
1421.15 Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 548,08 0,00 548,08 0,00 0,00
1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 100.000,00 -57.474,56 42.525,44 101.492,09 101.492,09
1512.01 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 180.000,00 -10.617,44 169.382,56 309.685,41 289.635,56
1512.02 Ρύθμιση Ν.3649/2008 για Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
1512.03 Παράνομη στάθμευση 20.000,00 0,00 20.000,00 11.480,00 9.909,06
1512.05 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (ΠΑΡ.7 ΑΡΘΡΟΥ 1 ΚΥΑ Δ1Α/Γ.Π ΟΙΚ 20036/22-3-2020) 0,00 10.000,00 10.000,00 20.100,00 9.659,76
1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 5.000,00 0,00 5.000,00 3.388,35 1.885,36
1513.02 Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρ.Αρθ.3 Ν1080/80 10.000,00 0,00 10.000,00 27.947,40 8.941,55
1516.01 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 3.689,27 1.534,27
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 500,00 2.400,00 2.400,00
1519.01 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 18.443,07 17.056,35
1519.03 Προστιμα για μεταφορα εγκαταλελ. αυτοκινητων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1521.01 Λοιπα παραβολα 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1614.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡ. 1.500,00 0,00 1.500,00 450,00 450,00
1624.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 164,67 164,67
1699.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στίς ανωτέρω κατηγορίες 40.000,00 0,00 40.000,00 30.918,34 23.018,25
2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.494.434,93 1.089.263,20
2111.03 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 598,74 0,00
2111.04 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 0,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00
2111.05 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1115/2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ "ENERGA 0,00 34.285,43 34.285,43 34.285,43 34.285,43
2111.06 ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1115/2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ "HELLAS POWER" 0,00 43.593,96 43.593,96 43.593,96 43.593,96
2113.02 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 27.000,00 0,00 27.000,00 32.645,35 21.614,97
2113.03 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 2.115,00 770,00
2113.06 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Κ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 3.825,50 2.793,00
2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 100.000,00 0,00 100.000,00 150.439,60 113.308,06
2115.02 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 0,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00
2115.03 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1115/2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ "ENERGA ΚΑΙ HELLAS POWER" 0,00 8.653,26 8.653,26 8.653,26 8.653,26
2116.01 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Α. ΜΗΤΡΟΎΣΗ 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00
2116.02 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΛΕΥΚΩΝΑ 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
2116.03 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 7.500,00 0,00 7.500,00 20,00 20,00
2116.04 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
2116.05 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 9.000,00 0,00 9.000,00 8.585,80 4.882,72
2116.06 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 2.500,00 0,00 2.500,00 5,70 5,70
2116.07 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2.500,00 0,00 2.500,00 4,82 4,82
2116.09 Οφειλές ΠΟΕ Κοινόχρηστες αγροτικές εκτάσεις ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 6.000,00 0,00 6.000,00 2.872,49 937,08
2116.15 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2116.16 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΟΙΝΟΥΣΣΑ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2116.17 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
2116.18 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Κ. ΜΗΤΡΟΎΣΗ 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
2116.19 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2116.20 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2116.21 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΒΑΜΒΑΚΙΑ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2116.22 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
2116.23 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2116.24 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 6.820,00 0,00 6.820,00 0,00 0,00
2116.25 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΧΡΙΣΤΟΣ 3.530,00 0,00 3.530,00 0,00 0,00
2116.26 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00
2116.27 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΑΔΕΛΦΙΚΟ 3.210,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00
2116.28 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00
2116.29 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 7.410,00 0,00 7.410,00 0,00 0,00
2116.30 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00
2116.31 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΚΟΥΜΑΡΙΑ 3.160,00 0,00 3.160,00 0,00 0,00
2116.32 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00
2116.33 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΠΕΠΟΝΙΑ 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00
2116.34 Οφελές Π.Ο.Ε. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 953,60 27,83
2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 53.000,00 -20.000,00 33.000,00 22.789,38 17.413,20
2118.02 Τακτικά έσοδα από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων 7.500,00 -3.000,00 4.500,00 3.044,81 2.797,19
2119.01 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2119.04 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 12.000,00 0,00
2119.06 Τέλος κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους-υπεδάφους 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2119.07 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2119.08 Μίσθια κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2211.02 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘ/ΣΗ ΠΟΕ 50.000,00 -19.000,00 31.000,00 105.700,00 13.317,57
2211.03 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΠΟΕ 23.987,63 0,00 23.987,63 57.210,00 5.878,88
3121.01 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ( ΑΡ.ΕΓΚΡ.89125/3-8-218 & 325/2016 ΑΔΣ& 491/2018 ΑΟΕ 2.945.536,30 0,00 2.945.536,30 0,00 0,00
3211.01 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 453.317,59 138.938,70 592.256,29 592.280,24 25.781,97
3212.003 ΠΑΓΙΑ Τέλη ύδρευσης ΔΕ Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 10.252,42 -523,17 9.729,25 9.729,25 666,10
3212.005 ΠΑΓΙΑ Τέλη ύδρευσης Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00
3212.007 ΦΠΑ 13% 7.000,29 -202,88 6.797,41 6.797,41 255,29
3212.008 ΦΠΑ 23% 1.555,77 -63,14 1.492,63 1.492,63 66,50
3212.02 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 32.381,40 -849,32 31.532,08 31.532,08 1.158,77
3212.03 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 48.921,58 -2.256,65 46.664,93 46.664,93 2.307,11
3212.04 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 19.710,74 -290,69 19.420,05 19.420,05 157,47
3212.05 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 1.757,93 -15,00 1.742,93 1.742,93 0,00
3212.06 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Κ.Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 698,72 0,00 698,72 698,72 50,00
3213.02 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 20.026,90 5.486,85 25.513,75 25.513,75 5.246,31
3213.03 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 2.944,69 -715,55 2.229,14 2.229,14 0,00
3213.06 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Κ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 7.428,06 -268,00 7.160,06 7.160,06 779,27
3214.02 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 15.962,11 -401,06 15.561,05 15.561,05 556,48
3214.04 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 10.802,97 -189,14 10.613,83 10.613,83 29,43
3215.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας 50.200,88 12.872,73 63.073,61 63.073,61 2.887,44
3216.001 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκραταφεία ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 36.254,26 7.056,67 43.310,93 43.310,93 2.251,98
3216.002 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 15.484,69 1.691,61 17.176,30 17.176,30 1.918,74
3216.003 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκραταφεία ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 47.359,08 8.740,13 56.099,21 56.099,21 2.686,90
3216.004 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 6.015,13 -400,83 5.614,30 5.614,30 295,69
3216.005 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκραταφεία Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 5.966,16 1.115,48 7.081,64 7.081,64 412,12
3216.006 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΗ 262,48 -25,93 236,55 236,55 14,50
3216.007 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΒΡΟΝΤΟΥΣ-ΕΛΑΙΩΝΑ 7.686,48 1.435,02 9.121,50 9.121,50 312,44
3216.008 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΟΙΝΟΥΣΣΑ 4.914,94 1.357,19 6.272,13 6.272,13 70,00
3216.009 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 5.521,65 1.290,53 6.812,18 6.812,18 197,49
3216.01 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκραταφεία ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 52.398,93 10.843,47 63.242,40 63.242,40 2.406,20
3216.02 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο οικοπέδων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 5.541,45 -73,35 5.468,10 5.468,10 204,83
3216.03 Οφειλές ΠΟΕ Κοινόχρηστες αγροτικες εκτασεις ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 3.717,46 527,04 4.244,50 4.244,50 0,00
3216.04 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 4.499,59 -301,64 4.197,95 4.197,95 176,47
3216.05 Οφειλές ΠΟΕ νέα σύνδεση ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 88,04 0,00 88,04 88,04 0,00
3216.06 Οφειλές ΠΟΕ Μισθώματα αστικών ακινήτων 4.745,06 0,00 4.745,06 4.745,06 1.066,44
3216.07 Οφειλές ΠΟΕ Μισθώματα σχολικών αγρών 0,00 9.124,09 9.124,09 9.124,09 1.059,21
3216.08 Οφειλές ΠΟΕ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα 43.403,00 -3.718,26 39.684,74 39.684,74 3.172,64
3216.10 ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 143,95 0,00 143,95 143,95 0,00
3216.13 ΠΟΕ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 0,00 2.212,60 2.212,60 0,00 0,00
3217.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως 40 Μαρτύρων 183.233,48 -2.477,60 180.755,88 180.755,88 4.175,66
3217.02 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Α.Καμινίκια 135.256,26 4.870,24 140.126,50 140.126,50 19.737,81
3217.04 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Νίκαια ,Εργατ.κατοικίες 291.205,81 -29.660,12 261.545,69 261.545,69 7.450,66
3217.05 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγ.Αναργύρων 487.243,05 56.457,36 543.700,41 543.700,41 21.887,25
3217.06 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Σιγής,Κηφισιάς,Γονατά 1.171.089,79 17.761,26 1.188.851,05 1.188.851,05 30.947,22
3217.07 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αλιμπέκοιοι 366.414,43 42.945,76 409.360,19 409.360,22 22.486,11
3217.10 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς 40 Μαρτύρων 0,00 4.997,26 4.997,26 4.997,26 499,72
3217.11 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Ομόνοια,Καλύβια 0,00 4.360,82 4.360,82 4.360,82 0,00
3217.13 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Νίκαια,Εργατ.κατοικίες 3.763,83 -712,82 3.051,01 3.051,01 712,82
3217.14 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Αγ.Αναργύρων 4.360,82 -4.360,82 0,00 0,00 0,00
3217.15 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Σιγής,Κηφισιάς,Γονατά 37.811,62 -1.901,11 35.910,51 35.910,51 3.929,73
3217.17 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδείο γειτονιάς Ομόνοια, Καλύβια 6.415,44 -189,30 6.226,14 6.226,14 378,60
3218.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 626.439,28 9.293,86 635.733,14 635.733,14 29.631,86
3218.02 Ρύθμιση Ν.3649/2008 Δημοτ.φόρος 2% Π.Ο.Ε. 100.867,83 -367,92 100.499,91 100.708,03 2.925,11
3218.03 Ρύθμιση Ν 3649/2008 επί προστίμων πεζοδρομίων 13.420,48 -136,24 13.284,24 13.284,24 0,00
3218.05 Ρύθμιση Ν.3649/2008 για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.κλπ. 2.360,00 0,00 2.360,00 2.360,00 0,00
3219.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΟΕ 16.936,73 17.122,49 34.059,22 34.059,22 7.164,99
3219.002 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΟΕ 45.618,86 0,00 45.618,86 45.618,86 0,00
3219.003 ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΕ 133.979,91 0,00 133.979,91 133.979,91 0,00
3219.005 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΕ 4.479,07 0,00 4.479,07 4.479,07 0,00
3219.006 ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΕ 18.535,27 -1.070,11 17.465,16 17.465,16 1.393,80
3219.007 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 42.506,10 1.907,76 44.413,86 44.413,86 850,80
3219.01 Λοιπά έσοδα 5.906,14 180,37 6.086,51 6.086,51 0,00
3219.02 Eσοδα απο Δικαιωματα Βοσκησιμων Εκτασεων 3.056,99 -18,06 3.038,93 3.038,93 93,99
3219.04 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 52.286,64 -1.707,41 50.579,23 50.579,23 7.293,82
3219.06 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112.302,41 -632,48 111.669,93 111.669,93 6.209,18
3219.07 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 419.665,95 14.278,44 433.944,39 433.944,39 28.925,73
3219.08 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 17.734,07 506,48 18.240,55 18.240,55 5.799,75
3219.09 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 4.943,40 0,00 4.943,40 4.943,40 0,00
3219.10 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 169.399,96 81.806,11 251.206,07 251.206,07 1.998,27
3219.11 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 259.749,91 6.190,94 265.940,85 265.940,85 8.902,07
3219.12 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις αιρετων 1.662,00 0,00 1.662,00 1.662,00 0,00
3219.14 Μισθώματα σχολικών αγρών 24.499,49 -2.579,38 21.920,11 21.920,11 3.002,23
3219.15 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 48.957,39 5.294,54 54.251,93 54.251,93 2.771,88
3219.16 Μισθώματα δημοτικών αγρών 5.492,72 0,00 5.492,72 5.492,72 219,78
3219.19 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΥΤΑ 35.240,42 -807,95 34.432,47 34.432,47 849,80
3219.20 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 35.940,44 -2.916,59 33.023,85 33.023,85 1.682,34
3219.21 Εκτακτα έσοδα αντλιοστασίων ΔΕΥΑΣ 410.102,97 -33.034,01 377.068,96 377.068,96 92.710,22
3219.22 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 41.379,61 22.136,98 63.516,59 63.516,59 6.310,89
3219.23 Λοιπά έσοδα 10.268,17 -510,93 9.757,24 9.757,24 1.271,18
3219.24 Μισθία κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 8.330,88 1.596,68 9.927,56 9.927,56 1.186,07
3221.01 Αναβεβαιωθέντα από παραβάσεις ΚΟΚ 849.156,10 31.470,78 880.626,88 880.627,48 33.781,20
3221.02 ΑΝΑΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤ/ΣΗ 123.161,54 107.829,33 230.990,87 230.990,87 17.455,71
3221.04 Πρόστιμα αυθαίρετης καταλήψης πεζοδρομιίου Αρθ.3 Ν.1080/80 55.557,79 19.152,24 74.710,03 74.956,89 11.286,90
3221.06 Έσοδα αποζημίωσης λόγω τροχαίου συμβάντος 0,00 43,57 43,57 0,00 0,00
3221.07 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες 46.764,50 -7.441,88 39.322,62 39.322,62 3.558,56
4111.01 Εισφορά υπερ κλαδου Συνταξης 665.000,00 340.000,00 1.005.000,00 911.399,08 911.399,08
4112.01 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
4121.01 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 650.120,00 0,00 650.120,00 461.720,15 461.720,15
4123.01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 274.000,00 0,00 274.000,00 173.898,89 173.898,89
4123.02 ΦΟΡΟΙ ΑΙΡΕΤΩΝ 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
4123.03 ΦΟΡΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 2.162,25 2.162,25
4123.04 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 10.000,00 0,00 10.000,00 1.915,81 1.915,81
4124.001 Χαρτόσημο 3% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 64,25 64,25
4124.002 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ κτλ. 800,00 0,00 800,00 12,23 12,23
4124.004 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 1.287,00 0,00 1.287,00 0,00 0,00
4124.005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 50,00 50,00
4124.006 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 10,00 10,00
4124.007 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% Α.Ε.Π.Π. 1.000,00 0,00 1.000,00 56,74 56,74
4124.008 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% Α.Ε.Π.Π. 500,00 0,00 500,00 10,81 10,81
4131.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 0,00 0,00 24,15 24,15
4131.01 Εισφορα υπερ ΤΑΔΚΥ 575.000,00 0,00 575.000,00 353.405,07 353.405,07
4131.02 Εισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ 763.000,00 0,00 763.000,00 291.379,77 291.379,77
4131.021 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ 21.400,00 0,00 21.400,00 13.579,81 13.579,81
4131.022 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00
4131.023 Εισφορά υπέρ ΥΓΙΕΙΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 40.000,00 0,00 40.000,00 38.741,45 38.741,45
4131.024 Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4131.025 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚ 21.600,00 0,00 21.600,00 16.330,55 16.330,55
4131.027 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ (ΤΥΔΚ) 42.500,00 0,00 42.500,00 22.846,80 22.846,80
4131.028 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
4131.029 ΤΣΔ 10% 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4131.03 Εισφορα υπερ ΙΚΑ 748.000,00 0,00 748.000,00 696.678,21 696.678,21
4131.030 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1% 10.000,00 0,00 10.000,00 2.621,77 2.621,77
4131.031 Ο.Γ.Α (έξ.κίν.-παρ.) 980,00 0,00 980,00 500,27 500,27
4131.04 Εισφορα υπερ ΤΣΜΕΔΕ 134.000,00 0,00 134.000,00 72.661,78 72.661,78
4131.05 Εισφορα υπερ Επικουρ. Μηχ/κων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4131.06 Εσφορα υπερ κλαδου Προνοιας Μηχαν/κων 26.500,00 0,00 26.500,00 3.670,09 3.670,09
4131.07 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ Μηχ/κων 2,15% 40.000,00 0,00 40.000,00 25.284,46 25.284,46
4131.08 Εσφορα υπερ Επικ. Μηχ/κων 37.000,00 0,00 37.000,00 23.435,86 23.435,86
4131.09 Εσφορα Στεγης Υγιειονομικων Ασφαλ/νων 10.000,00 0,00 10.000,00 533,16 533,16
4131.10 Εισφορα κλαδου προνοιας ΤΣΑΥ 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
4131.12 Εισφορα κλαδου Συνταξης ΤΣΑΥ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
4131.15 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ (ΠΑΛΙΟ ΕΛΠΠ) 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
4131.17 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4131.18 Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00
4131.19 Εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
4131.20 ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 22.000,00 0,00 22.000,00 12.727,65 12.727,65
4131.21 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 3.522,64 3.522,64
4131.24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4131.25 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΣ ΟΙΚ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4131.27 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΑΣ ΙΜ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4131.28 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΡΩΓΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4131.30 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΥΦΕ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
4131.31 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΥΦΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
4131.32 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 643,50 0,00 643,50 0,00 0,00
4131.33 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ 0,00 4.000,00 4.000,00 480,98 480,98
4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 360.000,00 0,00 360.000,00 171.576,30 171.576,30
4141.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 40.000,00 0,00 40.000,00 12.191,48 12.191,48
4142.02 Λοιπες κρατησεις υπερ ΓΕΩΤΕ 2.000,00 0,00 2.000,00 92,50 92,50
4142.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15.600,00 0,00 15.600,00 9.499,12 9.499,12
4142.05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% & 5% ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 135.000,00 0,00 135.000,00 103.259,02 103.259,02
4142.06 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 27.000,00 0,00 27.000,00 21.795,73 21.795,73
4142.07 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 60.000,00 0,00 60.000,00 46.698,83 46.698,83
4142.08 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 14.000,00 0,00 14.000,00 750,64 750,64
4142.09 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.4024/2011 47.000,00 0,00 47.000,00 28.530,63 28.530,63
4142.10 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 5.365,73 5.365,73
4142.11 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (εφημερίδες) 10.000,00 0,00 10.000,00 4.540,17 4.540,17
4142.12 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ) 0,00 0,00 0,00 18.478,08 18.478,08
4213.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβήθέντων προνιακών επιδομάτων 25.000,00 0,00 25.000,00 18.780,00 0,00
4214.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 0,00 10.849,10 10.804,51
4214.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβήθέντων προνιακών επιδομάτων 0,00 0,00 0,00 7.623,75 291,30
4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 16.000,00 0,00 16.000,00 16.838,97 16.838,97
4311.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991) 1.215.960,00 0,00 1.215.960,00 1.229.760,00 1.229.760,00
5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 11.734.920,72 737.429,25 12.472.349,97 12.472.349,97 12.472.349,97
5121.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα έργων 6.457.161,83 -967.064,66 5.490.097,17 5.490.097,17 5.490.097,17
5121.22 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης κληρ. Αποστολίδη 199.975,52 -66.336,09 133.639,43 133.639,43 133.639,43
5121.23 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης κληρ. Μητασάκου-Εμφιετζόγλου 3.199,64 690,04 3.889,68 3.889,68 3.889,68
0 0 0 3 9 0 8

© 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από το τμήμα μηχανοργάνωσης του Δήμου Σερρών