Γενικές Πληροφορίες

 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6896 φορές

Στατιστικές Νομού Σερρών

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Ελληνική Στατιστική Αρχή)     Τόπος μόνιμης…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6311 φορές

Βυζαντινά Μνημεία

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου: βρίσκεται 9χλμ. ανατολικά της πόλης των…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 9401 φορές

Οι Σημαντικότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
 Αμφίπολη: αρχαία πόλη, η αξιολογότερη της περιοχής κατά τον 5ο…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6877 φορές

Οι Σημαντικοί Βιότοποι του Νομού

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Τεχνητή λίμνη Κερκίνης Ο υγρότοπος αυτός μετασχηματίστηκε κατά τις τελευταίες…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6710 φορές

Τα Προβλήματα Περιβάλλοντος στο Νομό

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Υπερβόσκηση και ανισότροπη κατανομή κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Δημιουργία αργών σε μεγάλες…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 12446 φορές

Πληθυσμοί - Οικισμοί - Απασχόληση

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Ο νομός Σερρών διαιρείται σε 4 επαρχίες: Την επαρχία Σερρών…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6250 φορές

Ορυκτός Πλούτος

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Οι υπεδάφιοι πόροι είναι πλούσιοι στο νομό :  Ουράνιο, λιγνίτες,…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 5930 φορές

Qanat ή Περσικές Κανάτες

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιστορικό και τεχνικό, έχει το σύστημα αξιοποίησης των…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6290 φορές

Άλλες Χρήσεις Γης στο Νομό

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Η κατανομή χρήσεων γης κατά βασικές κατηγορίες είναι: Γεωργική γη…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6554 φορές

Η Βλάστηση στο Νομό Σερρών

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Η βλάστηση στο νομό Σερρών παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία: αμμόφιλη και…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 7554 φορές

Η Πανίδα στο Νομό Σερρών

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Ο Νομός Σερρών διαθέτει πλούσια πανίδα.  Στα ορεινά του νομού…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6638 φορές

Το Υδάτινο Δυναμικό

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Οι σπουδαιότεροι επιφανειακοί υδατικοί πόροι του νομού Σερρών ουσιαστικά είναι…
Powered by 300x150 tranparent