Γενικές Πληροφορίες

 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 44930 φορές

Το Κλίμα

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Στο νομό διακρίνονται δύο κλιματικές περιοχές.  α) η ορεινή του…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 8053 φορές

Η Γεωργία στο Νομό

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Από το 1.628.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, τα 1.000.000 στρέμματα βρίσκονται…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 6630 φορές

Η Οικολογική Ισορροπία

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Η Οικολογική Ισορροπία Μεταξύ του Ορεινού Όγκου και του Πεδινού…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 7477 φορές

Το Φυσικό Περιβάλλον στο Νομό

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Κυρίαρχο στοιχείο στο φυσικό περιβάλλον του νομού Σερρών είναι η…
 • Ιουν 22, 2016
 • Από το
 • Διαβάστηκε 8592 φορές

Γεωγραφικά Στοιχεία του Νομού

Στην Κατηγορία Γενικές Πληροφορίες
Ο Νομός Σερρών καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας…
Powered by 300x150 tranparent