Πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμος Σερρών καλείτους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ, κατόχου πτυχίου Νομικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημητρίου από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (από 2/10/2020) και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 11 του Δήμου (τηλ. 2321350111).

Αποτελέσματα διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερρών ενημερώνει ότι στις 11-9-2020 έληξε η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας:

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel».

Αποτελέσματα της διαβούλευσης:  0 Σχόλια διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με προϋπολογισμό 150.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», σύμφωνα με την αριθ. 5/2020 μελέτη του Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  προϋπολογισμού 16.975,60 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται για την προμήθεια έξυπνων μετρητών ενέργειας στο Λύκειο Προβατά Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής σε δημόσια κτήρια – 3EM” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020", σύμφωνα με την αριθ. 696/2017, 505/2018, 734 & 871/2019 AΔΣ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 79/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι 24-09-2020 και ώρα 14:00.

Ο Δήμος Σερρών δημοσιεύει τους τελικούς πίνακες Επιτυχόντων για την πλήρωση 58 θέσεων Πλήρους Απασχόλησης και 22 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστών /στριών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-21.

Πίνακας Α' επιτυχόντων Πλήρους απασχόλησης

Πίνακας Β' επιτυχόντων Μερικής απασχόλησης

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών "Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την υλοποίηση της πράξης “Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 2.166,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2020", προϋπολογισμού 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00π.μ.

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent