Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών» με προϋπολογισμό 357.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Δήμος Σερρών διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με την αριθ. 6/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητος προϋπολογισμού ευρώ 5.996,64 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 31-5-2021 ημέρα Δευτέρα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη αστικού παρατηρητηρίου Σερρών προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 02 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία κα. Κοκκινίδου Αθηνά τηλ.2321350134, για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 
 

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.940,00€ χωρίς ΦΠΑ & 67.842,20€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 01 Ιουνίου ημέρα Τρίτη έτος 2021. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Μαρία Σινάνη τηλ.2321085841, για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια αρδευτικών υλικών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Αρδευτικών υλικών Δ.Ε Σερρών (2021)», ποσού 59.991,40€ χωρίς ΦΠΑ & 74.389,34€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής και με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 28 Μαΐου ημέρα Παρασκευή έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία κα. Σινάνη Μαρία τηλ.2321350135,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών” στο γραφείο της ΕΣΕΠΕ (γρ. 119, Διοικητήριο) έως την Δευτέρα 17 Μαίου 2021 και έως ώρα 14:00μμ. ή ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Προσλήψεις υδρονομέων

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2021, με τους όρους που αναφέρονται στην ανακοίνωση, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent