Ανακοινώσεις

 • Ιαν 29, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 697 φορές

Λογοδοσία Δημάρχου έτους 2019

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΤΟΥΣ 2019
 • Ιαν 27, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 822 φορές

Πρόσληψη δέκα έξι (16) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο…
 • Ιαν 15, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1484 φορές

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου…
 • Ιαν 13, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1117 φορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
O Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017…
Ο Δήμος Σερρών συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην…
 • Δεκ 17, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1180 φορές

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για δημόσια διαβούλευση

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Αντιδήμαρχος Έργων-Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου…
 • Δεκ 15, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1185 φορές

Διενέργεια κλήρωσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
O Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017…
 • Δεκ 11, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1197 φορές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017…
 • Δεκ 11, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1072 φορές

Ανακοίνωση διενέργειας κληρωσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017…
Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών…
 • Δεκ 04, 2020
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1092 φορές

Αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 461/2020
Powered by 300x150 tranparent