Πολεοδομίας και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΓραφείο Δημάρχουτηλ. 23210/83671φαξ 23210/83602   Σέρρες, 18 -7- 2016  …
Powered by 300x150 tranparent