Gr. Typou

Ο Δήμος Σερρών, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, για τη φετινή εορτή του Πάσχα, θα προχωρήσει στη διανομή διατακτικών προσφοράς τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες να προσέλθουν  στο Γραφείο 124  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), ώστε να υποβάλλουν αίτηση  από τις 06-02-2023 έως τις 17-02-2023 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικό εφορίας και έντυπο Ε1 και Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, όλων των ενηλίκων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, προσκομίζεται το Ε9 όλων των ενηλίκων) έτους 2021

3. Αποδεδειγμένη ανεργία (βεβαίωση χρόνου ανεργίας) - αν υπάρχει

4. Αποδεδειγμένη αναπηρία μέλους της οικογένειας (απόφαση ΚΕΠΑ) – αν υπάρχει

5. Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο - αν υπάρχει

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή των διατακτικών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών και η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνουν τους καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ότι  έχει δοθεί νέα παράταση στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 276/23-01-2023).

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια:

α. Βασική προϋπόθεση: Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι 31-12-2022 καθώς και να παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

β. η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του.

γ. να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (εισοδηματικό όριο) όπως:

-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000,00 €

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα τέκνα ή μογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500,00 €

-Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750,00 €

-Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 180.000,00€

-Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750,00 €

-Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000,00 €.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500,00€ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250,00€, με ανώτατο όριο τα 31.500,00€

Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8000€ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000,00€.

Περιουσιακά κριτήρια

-Η αξία της ακίνητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000,00€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000,00€ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000,00€ .

-Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Διαδικασία

-Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και

υποβάλλεται με τα κάτωθι δικαιολογητικά

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

4. ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)

7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

8. αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα της Δημόσιας Υγείας στο Διοικητήριο εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350571 & 2321350563 (Αικατερίνη Δούρα, Αγγελική Δήμου , Μεταξένια Καραμανάβη)

Ετικέτες

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 στις 19:00 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του διαδικτύου στο κανάλι του Δήμου στο youtube.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/jDCQR12UyGU

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σερρών, το «Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια» και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα  «Πλοήγηση στο διαδίκτυο: Κίνδυνοι και κανόνες ασφαλείας για παιδιά και εφήβους» στο πλαίσιο του προγράμματος Travel Edition με την υποστήριξη της Eurolife FFH.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στις 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια» ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με ελεύθερη είσοδο.

Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας θα είναι ο κ.Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Ερευνητής – Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων και η κυρία Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια  του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, επικεφαλής καθηγήτρια στον τομέα της Εγκληματολογίας και της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS College και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Uclan.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και σε οποιονδήποτε πολίτη το επιθυμεί.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης υποδέχθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 το Προεδρείο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών(ΕΛΜΕΣ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα υποδομών και καλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η βούληση και των δύο πλευρών για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με στόχο πιο ασφαλή και λειτουργικά σχολεία.

Ο κ.Χρυσάφης ενημέρωσε την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Σερρών Ελευθερία Πάνου, τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Χατζηαντωνίου και τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Παπαεμμανουήλ σχετικά με τις ενέργειες που έχει σε εξέλιξη η Δημοτική Αρχή για περαιτέρω ελέγχους ασφάλειας λειτουργίας των σχολείων.

Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε έργα και παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και δρομολογούνται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, ενώ υπογράμμισε ότι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Δημοτική αρχή.

Από την πλευρά του το Προεδρείο της ΕΛΜΕ Σερρών έθεσε τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent