Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες  13 Ιανουαρίου 2017    
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612


Ο Δήμος Σερρών  ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών θα υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή 2321350156 διαθέσιμη και το Σαββατοκύριακο

Από το Γραφείο Τύπου

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες  5 Ιανουαρίου  2017                         
NΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.:  2  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  10 – 1 - 2017  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:    

ΘΕΜΑ 1ο:   Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017 που αφορούν την πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση   πληρωμής   προνοιακών   επιδομάτων   διμήνου  Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.         
                                                           

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.
                                                                                 

                                                                        ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
                                                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
                                                                            & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 10/14-12-2016 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ


  Αριθ. Απόφασης : 10/2016

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού “Μπέλιτσα” εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 14η  του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 44/8-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)                                                     Κανένας
2.    Παυλακάκης Ιωάννης
3.    Ζαμπούνης Χρήστος

   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ.α, και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2ε,2δ και 2η,  του Ν. 3852/2010 κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Μπέλιτσα εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           

     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  του άρθρου 82 παρ.α, του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 83 παρ.2ε,2δ και 2η του ιδίου νόμου, έκρινε αναγκαία την τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Μπέλιτσα εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού “Μπέλιτσα” εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

                           Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 
                          Ο Πρόεδρος   της                                            Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης

                       Τσίμας Θωμάς                                          Ζαμπούνης Χρήστος
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Στολίζω την πόλη μου»

    Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Σερρών πραγματοποίησαν για 6η συνεχή χρονιά τη δράση με τίτλο «Στολίζω την πόλη μου», μια δράση που έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη όλοι οι μαθητές.
    Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 600 περίπου παιδιά από το 1ο Δ.Σ., το 2ο Δ.Σ., το 3ο Δ.Σ. το 4ο Δ.Σ., το 7ο Δ.Σ., το 11ο Δ.Σ., το 18ο Δ.Σ., το 20ο Δ.Σ., το 21ο Δ.Σ., το 23ο Δ.Σ. Σερρών, το Πειραματικό Σχολείο, το 1ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνάσιο, το 3ο Γυμνάσιο, το 4ο Γυμνάσιο, το 5ο Γυμνάσιο, το 6ο Γυμνάσιο, το Μουσικό Σχολείο Σερρών, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών, το 2ο Ε.Π.Α.Λ., το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σερρών, το Ειδικό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ, το Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου,  το “Παιδικό Κολλέγιο” και το “Ουράνιο Τόξο”, στολίζοντας το δικό τους Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και κάνοντας την πόλη μας πιο όμορφη βάζοντας την καλλιτεχνική τους σφραγίδα στη διαμόρφωση του εορταστικού κλίματος.
    Μαθητές, Καθηγητές και Δάσκαλοι της πόλης μας επιμελήθηκαν το στολισμό φυσικών ελάτων και πεύκων (διατέθηκαν συνολικά 27 φυσικά Χριστουγεννιάτικα Δέντρα από το Δασαρχείο Σερρών) που στήθηκαν κατά μήκος του πεζόδρομου της οδού Κων/νου Καραμανλή δίνοντας μια ξεχωριστή εορταστική εικόνα στην πόλη μας.
    Η γιορτή πλαισιώθηκε από μουσική και ελληνικά και γαλλικά τραγούδια από τους συμμετέχοντες μαθητές αλλά και από το Μουσικό Σχολείο που χάρισε με την παρουσία του μια ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.
    Έγινε απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν από τον Δήμαρχο Σερρών, κ. Πέτρο Αγγελίδη και από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης κα Σοφία Μπιτζίδου.
    Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, στους καθηγητές και δασκάλους συνοδούς, τεχνικών και άλλων ειδικοτήτων που επιμελήθηκαν τα στολίδια των δέντρων και φυσικά σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, οι οποίοι απέδειξαν ότι διαθέτουν μεράκι και καλλιτεχνικές ανησυχίες.
    Επίσης, ευχαριστούμε το Δασαρχείο Σερρών και όλα τα τοπικά ΜΜΕ που με την παρουσία τους ανέδειξαν την αγαπημένη χριστουγεννιάτικη δράση όλων των μαθητών.
    Τέλος, να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ Σερρών που για πρώτη φορά συμμετείχαν στη δράση μας στα πλαίσια έναρξης της κοινωνικής τους δράσης στην Περιφέρεια, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για την Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου Σερρών. Στη συγκέντρωση τροφίμων έδωσαν το μεγάλο παρών όλοι οι μαθητές με την προσφορά τους, εκπαιδευτικοί και πλήθος πολιτών.
 
Από το Γραφείο Τύπου
Ετικέτες
Σέρρες  15  Δεκεμβρίου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο τύπου
Ο δήμαρχος Σερρών Π. Αγγελίδης εγκαινίασε τις Βιοκλιματικές Αναπλάσεις προϋπολογισμού 3.800.000  ευρώ.
«Προστατεύστε και απολαύστε το έργο.»


    «Όλοι οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής και εγώ προσωπικά νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που εγκαινιάζουνε σήμερα το μεγάλο έργο των Βιοκλιματικών Αναπλάσεων του Δήμου Σερρών. Ένα έργο που προστατεύει την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και το μικροκλίμα της περιοχής, την αναβαθμίζει αισθητικά» υπογράμμισε ο δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά την τελετή το πρωί της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016.

   Η όψη της περιοχής αλλάζει με τις παρεμβάσεις που έγιναν. Σε μία έκταση 31.000 τ.μ. δημιουργήθηκαν χώροι πρασίνου με δέντρα και λουλούδια, σιντριβάνια, ποδηλατόδρομοι, η άσφαλτος ανακατασκευάστηκε με ψυχρά υλικά, έγιναν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, τοποθετήθηκαν υπαίθριοι ανεμιστήρες, οι λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν με άλλους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.



«Είναι ωραίο να ζεις στις Σέρρες.»

    «Προστατεύστε και απολαύστε το θαυμαστό αυτό έργο» κάλεσε τους δημότες ο Π. Αγγελίδης. « Οι παρεμβάσεις, τα έργα και οι δράσεις μας στόχο έχουν η ζωή να γίνει καλύτερη στις Σέρρες, ώστε δημότες και επισκέπτες να δηλώνουν αυθόρμητα ότι ‘’είναι ωραίο να ζεις στις Σέρρες.’’  Και σας πληροφορώ ότι ήδη το λένε» τόνισε ο δήμαρχος.



 Ευχαριστώ

    Ο Πέτρος Αγγελίδης ευχαρίστησε τους κατοίκους της περιοχής των Βιοκλιματικών Αναπλάσεων « για την υπομονή και την ωριμότητα που επέδειξαν κατά την κατασκευή του έργου, όπως και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση του : Τους αντιδημάρχους Π. Μυστακίδη και Η. Γκότση , τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας, του τμήματος προγραμματισμού, ιδιαιτέρως τον Δ/ντή της τεχνικής υπηρεσίας κ.Πάλλα Χρήστο και τον ανάδοχο του έργου. Τέλος ευχαρίστησε την Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών η οποία στην περιοχή των Βιοκλιματικών Αναπλάσεων κατασκεύασε 1.977 μέτρα δικτύων ύδρευσης και 430 μέτρα δικτύων Αποχέτευσης που κόστισαν 255.000 ευρώ συνολικά.

Η ταυτότητα του έργου

    Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) στα πλαίσια του προγράμματος «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η πρόταση για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2011 και εντάχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

   Στο πρόγραμμα αυτό κατέθεσαν προτάσεις 78 Δήμοι και εντάχθηκαν οι 15. Ο Δήμος Σερρών κατέλαβε την ενδέκατη θέση μεταξύ αυτών που αξιολογήθηκαν θετικά. 

Ετικέτες