Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/29-8-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :8/2016

ΘΕΜΑ:“ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 29η    του μήνα AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 39/26-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,


                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2042/29-8-2016 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια περιόδου 2015-2016 και στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΟ.  Ο σύλλογος ζητά να χρησιμοποιήσει σαν έδρα του το γήπεδο της Τ.Κ. Χριστός για την περίοδο 2016 – 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τόνισε ότι στο γήπεδο πραγματοποιούνται και οι προπονήσεις της τοπικής ομάδας Χριστός οπότε θα πρέπει να συνεννοηθούν οι δύο ομάδες για ημέρες και ώρες των προπονήσεων.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα του  για την περίοδο 2016 – 2017.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 6/11-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :7/2016

ΘΕΜΑ:“Δημιουργία αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στην Τοπική Κοινότητα Χριστός”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 11η    του μήνα Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 36/7-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από τη διενέργεια της προγραμματισμένης αυτοψίας στην Τοπική Κοινότητα Χριστός στις 6/7/2016 και αφού είχαμε τονίσει, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητά μας και αφορά την άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, όπου το πότισμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα άρδευσης. Ζητούμε από τον  Δήμαρχο Σερρών καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου α) να μεριμνήσει ώστε να εγκριθεί η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

          και β) να φροντίσετε για την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα. Αν δεν τα συντηρήσουμε θα καταστραφούν ολοσχερώς.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010


ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί να  εγκριθεί: α)  η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

            και β)  την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/22-6-2016 συνεδρίασης του
 Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :6/2016

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση του Γυμνασίου Λευκώνα”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 22η    του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 33/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Με το αριθμ. Πρωτ. 254/20-5-2016 έγγραφο από το Γυμνάσιο Λευκώνα με θέμα “Κτιριακά προβλήματα – Ασφάλεια μαθητών – Προτάσεις” έχουν αιτηθεί τις παρακάτω εργασίες κυρίως στο κτήριο του σχολείου. Η επιδιόρθωση σοβάδων και τα ανάλογα βαψίματα εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό παρά τις προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή που πρώτιστα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αιτούνται τα παρακάτω:

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Διατυπώνει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                            Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                         Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                        Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/22-6-2016 συνεδρίασης του
 Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :6/2016

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση του Γυμνασίου Λευκώνα”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 22η    του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 33/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Με το αριθμ. Πρωτ. 254/20-5-2016 έγγραφο από το Γυμνάσιο Λευκώνα με θέμα “Κτιριακά προβλήματα – Ασφάλεια μαθητών – Προτάσεις” έχουν αιτηθεί τις παρακάτω εργασίες κυρίως στο κτήριο του σχολείου. Η επιδιόρθωση σοβάδων και τα ανάλογα βαψίματα εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό παρά τις προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή που πρώτιστα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αιτούνται τα παρακάτω:

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Διατυπώνει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                            Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                         Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                        Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  15  Σεπτεμβρίου 2016                                                          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:   24                                                                                  Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                                                               ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:   

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.114,92 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον MAΙΟ έως τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους  2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης ποσού 20.000,00 €  και απόδοση αυτής στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΠΕ) του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης ποσού 20.000,00 €  και απόδοση αυτής στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 5ο:  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης της προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου για στέγαση WCγια τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 18.600,00€ με Φ.Π.Α., έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 12.079,60 € χωρίς Φ.Π.Α. και 14.978,70 € με  Φ.Π.Α. 24%», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  δαπάνης  για  την  εκτέλεση   της   παροχής  υπηρεσίας  με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μουρατίδου Κυριακής και Μουρατίδου Αλεξάνδρας.

ΘΕΜΑ  9ο:  Ψήφιση – Διάθεση  πίστωσης  της  παροχής υπηρεσίας «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση ΥΔΕ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση   δαπάνης    δημοσίευσης   σε  μία  τοπική  εφημερίδα   των   αποφάσεων 367/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και 546/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος (370/2011 ΑΔΣ)” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 83.080,00 €, για  την  υλοποίηση   της  πράξης «Σύνδεση του Σχολικού Συγκροτήματος Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών με το δίκτυο φυσικού αερίου».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση   δαπάνης   για   την   διενέργεια    μεταφοράς  –  συντήρησης   σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση I  και  II  Πρακτικού  και  κατακύρωση  του  διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τη σίτιση (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Σερρών (Γυμνάσιο και Λύκειο) για το διδακτικό έτος 2016-2017, προϋπολογισθείσας αξίας 179.305,50 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 14ο: Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών και εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 19.926,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, προϋπολογισμού 19.232,76 € χωρίς ΦΠΑ και 23.848,62 € με ΦΠΑ”, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δικαιολογητικών / τεχνικής προσφοράς, του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 188.468,00 € χωρίς ΦΠΑ και 233.700,00 € με ΦΠΑ ”.

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent