ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (2)

 
 euxxx  fires leader  espa1420

 

 

Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 19.939,20€ (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 1692/17.3.2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Πρωτοβουλία LEADER.

Περιγραφή της πράξης:

Η πράξη αφορά στη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, η διάθεση του οποίου θα γίνει μεταξύ των μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.Π.Π. του Δήμου Σερρών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός παρόδιας βλάστησης εντός και περιμετρικά του οικισμού της Χρυσοπηγής καθώς και η αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.

 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1A. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)
 
1B. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών"  642.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨
 2 Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών"  731.016,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨
 3 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ  1.276.838,11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨ 2014-2020
 4 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών  59.660,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 5 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών  998.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 6 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμάτων Δήμου Σερρών  2.109.408,22 Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 7 Συμμετοχή στην πρόταση "Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"  600.285,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία¨ 2014-2020

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Aνοικτό Kέντρο Eμπορίου πόλης Σερρών  1.822.000,00 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"
 2 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών  300.000,00 Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»2014-2020
 3 Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στον Δήμο Σερρών  19.939,20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Πρωτοβουλία LEADER
 4 Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) στο Δήμο Σερών  17.800,60 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»/«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

3Α. COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014 - 2020
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή -CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA (CULTURAL DIPOLE) 513.977,06 INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
 2 Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων -“Green” employment in the management of biowastes (Green_Crew) 129.628,30 INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
 
3B. INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014 - 2020
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια EVALUATING ENERGY EFFICIENCY MEASUREMENTS (3Em) 401.840,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
 2 Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Zero – waste energy- efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS) 495.146,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
3 Bike Cities 295.000,00 INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Powered by 300x150 tranparent