admin1

Bike Cities

 3M

Η πράξη με τίτλο «Bike Cities» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020” INTERREG IPA CBC GREECE - THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά πέντε (4) εταίρους, από τις δύο χώρες (2) χώρες και αποτελείται από τους εξής:

 • Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος)
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Strumica
 • Κέντρο Ανάπτυξης και Προώθησης PROMO IDEA με έδρα την πόλη Strumica

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 702.977,44 € και στο Δήμο Σερρών αντιστοιχεί το ποσό των 295.000,00€ .

 

Περιγραφή της δράσης:

Συγκεκριμένα, το έργο Bike Cities περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Δημιουργία Πάρκου Ποδηλάτου - Velo Park και Kέντρου Πληροφόρησης
 • Διαμόρφωση Αγωνιστικής Διαδρομής Mountain Bike, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας UCI
 • Χαρτογράφηση ποδηλατικών μονοπατιών και σύνδεσή τους με τουριστικούς προορισμούς, καθώς και τοποθέτηση σημάτων με πληροφοριακούς χάρτες σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας, το υψόμετρο, τα χιλιόμετρα και τα σημεία ενδιαφέροντος των προτεινόμενων διαδρομών σε βουνό και πόλη
 • Διοργάνωση Διεθνούς Ποδηλατικού Αγώνα, ενταγμένου στο ημερολόγιο της UCI
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και smart εφαρμογών για ποδηλατικές διαδρομές

 

Στόχοι της πράξης:

Με το έργο Bike Cities υλοποιούνται παρεμβάσεις για την ανάδειξη των καταπληκτικών ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών, που διαθέτει ο Δήμος Σερρών τόσο για αγώνες mountain bike όσο και για τους λάτρεις του ποδηλάτου. Στόχος είναι η ανάδειξη του Δήμου Σερρών σε κέντρο ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Ετικέτες
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και επιλογής της ΣΟΧ 2/2021 (αριθ. πρωτ. 43100/13-12-2021) ανακοίνωσης του Δήμου Σερρών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ με Παράρτημα ΡΟΜΑ», για την κατηγορία ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ. θέσης 103), κατόπιν της αριθ. 43/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ.
Ετικέτες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρρύσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  των παρακάτω  κυλικείων  των  ΚΑΠΗ Σερρών:

 1. Α ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ
 2. Β ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ
 3.  ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 18/4/ 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.30 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις    26/4/ 2022  ημέρα  Τρίτη   την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες:  στο τηλ.:2321022487 (εσωτ. 1),  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Ετικέτες

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της «Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολίων - δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων (αλεπούδες)» θα πραγματοποιηθούν από εναέρια μέσα ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στην περιοχή του Νομού Σερρών από 01/04/2022 έως 07/04/2022. Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση της Π.Κ.Μ. (με φωτογραφία του δολώματος – εμβολίου).

Ετικέτες

Προς ενημέρωση των πτηνοτρόφων και του κοινού για την έξαρση της γρίπης των πτηνών παραθέτουμε σχετικές ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών, καθώς επίσης και έντυπο με τα Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent