admin1

Ο Δήμος Σερρών θα προσλάβει (90) ενενήντα καθαρίστριες μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι (60) εξήντα καθαρίστριες 6ωρης απασχόλησης, (20) είκοσι καθαρίστριες 4ωρες απασχόλησης και (10) δέκα καθαρίστριες 3ωρης απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου και η αξιολόγηση γίνεται με μοριοδότηση.

Ετικέτες

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής” (ακρωνύμιο: ADRILINK), του Προγράμματος Interreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής - Ιονίου - ADRION 2014 -2020’’, στο οποίο συμμετέχει ως  εταίρος, πρόκειται να διοργανώσει το 1ο Τοπικό Θεματικό Εργαστήριο Τουρισμού ( Workshop ) στις Σέρρες, την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30μμ στο Ξενοδοχείο Elpida Resort &Spa Hotel.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 120/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ'αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013) και του Κ.Δ. 18/23-8-1941.

ΧΟΡΗΓΕΙ

Από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, δύο (2) υποτροφίες σε άρρενες δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετής φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.

Ετικέτες
logo rEUnite    Europe for Citizens logo
 
Το έργο:

Το πρόγραμμα Europe Reunited εντάσσεται στο “σκέλος 1: Ιστορική μνήμη” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020 που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της μνήμης, της κοινής ιστορίας, των αξιών και του στόχου της Ένωσης. Εστιάζοντας τους νέους, κεντρικός πυλώνας του προγράμματος rEUnite είναι η κατανόηση της εξέλιξης και του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του σημαντικού ρόλου της συνύπαρξης των εθνών μέσα από τη συνεργασία για τη μελέτη και αναζήτηση στοιχείων για τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων 70 χρόνων.
Είναι η τρίτη φορά που ο Δήμος Σερρών συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Προηγούμενες δύο συμμετοχές: 1. DOCPIE - Δημοκρατική Ιδιότητα και Συμμετοχή στις Δημοκρατικές Διαδικασίες και τα Κοινά και 2. Educate


Εταίροι:

Ένωση Γουαρανί για την συνεργασία Παραγουάης – Ισπανίας (Μαδρίτη, Ισπανία) – Συντονιστής
Πολωνικό Ίδρυμα Robert Schuman (Βαρσοβία, Πολωνία)
Δήμος Σερρών (Σέρρες, Ελλάδα)
BIDA ev “Πολιτισμός και Εκπαίδευση” (Ζουλ, Γερμανία)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης (Βέλικο Τάρνοβο, Βουλγαρία)
Διεθνές Κέντρο για τη Νότια Ευρώπη (Φλωρεντία, Ιταλία)
Ινστιτούτο Αποκατάστασης Δικαιοσύνης για όλους (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

Τοπική Ομάδα νέων:

Αποτελείται από 14 νέους/ες. Υποστηρικτικό ρόλο στην έρευνα των νέων έχει η Εταιρία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Συναντήσεις:

Η Κοινωνία των Πολιτών και η Συμμετοχικότητα την εποχή των απολυταρχικών καθεστώτων (Βέλικο Τάρνοβο, Ιούνιος 2021)
20η Επέτειος από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Σέρρες, Σεπτέμβριος 2021)
Συνάντηση εταίρων (Βερολίνο, Δεκέμβριος 2021)
Αντι-σημιτισμός – ξενοφοβία – ομοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας: μαθήματα για το σήμερα (Λονδίνο, Ιανουάριος 2021)
Η Συνθήκη της Ρώμης και η έναρξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Φλωρεντία, Μάρτιος 2022)
70η Επέτειος από τη Διακήρυξη του Robert Schuman (Βαρσοβία, Μάιος 2022)
Δημοκρατία και προσχώρηση στην ΕΕ: Που ακριβώς τελειώνει η Ευρώπη; (Μαδρίτη, Σεπτέμβριος 2022)


Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 90.720 €. Στον Δήμο Σερρών αντιστοιχούν 15.120 €

Website:

https://www.europe-reunited.eu/
Ετικέτες