Κέντρο κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ

Η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ», προϋπολογισμού…