Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Σταυρόπουλου Αλεξάνδρου του Χριστοδούλου , Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σερρών.

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 353 φορές
616 /2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως του Σταυρόπουλου Αλεξάνδρου του Χριστοδούλου , Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σερρών.