Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 538 φορές
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 157016(235)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001248224) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας με το αρ. πρ.: 1261/28-02-2020 εγγράφου του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. (ΣΗΘΥΑ) του αγροκτήματος Σερρών (αγροτεμάχιο. 3796). [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: ΠΕΤ: 2001248224]», (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 211 και Oμάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών/ Παραγωγή και µεταφορά ατµού και θερµού νερού, µε τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
Powered by 300x150 tranparent