bollas

Αποτελέσματα εγγραφών παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. δήμου Σερρών, με οικονομική συμμετοχή κατόπιν μοριοδότησης για το έτος 2022-2023.
Ετικέτες

Στις Σέρρες σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε η πενταμελής επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και με το αριθ. 1/2022 πρακτικό κατάρτισε τους προσωρινούς πίνακες των δραστηριοποιούμενων πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών, που κατέχουν τη θέση τους με διοικητική πράξη.

Ορίζεται προθεσμία 15 ημερών για υποβολή ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων από την ανάρτηση της παρούσας.

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α και Β τμήματα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 45.267,00 € χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τησχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 171989).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», προϋπολογισμού 137.000,000€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 172229).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.488.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 171599).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent