admin2

Κατάθεση οικονομικών προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών” στο γραφείο της ΕΣΕΠΕ (γρ. 119, Διοικητήριο) έως την Δευτέρα 17 Μαίου 2021 και έως ώρα 14:00μμ. ή ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Ετικέτες

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών θα παραμείνουν κλειστοί και την ερχόμενη εβδομάδα (10/14-05-2021).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η επαναλειτουργία τους θα εξεταστεί στο επόμενο διάστημα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ετικέτες

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΟΠΑΚΠΑ» του Δήμου Σερρών για την σχολική περίοδο 2021 – 2022 σύμφωνα με την αρ. 48/2021 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ Ω5ΦΗΟΛΜΓ-ΓΔ7 από 10-5-2021 έως 31-5-2021 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Tα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσων αιτήσεων γίνουν δεκτές.

2. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας στην διεύθυνση ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ 139 τ.κ.62123 ΣΕΡΡΕΣ (ΔΕΥΑΣ 2ος όροφος).

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής με τους προαναφερόμενους τρόπους η για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2321022487 εσωτ.3 ή 2.

Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Ετικέτες
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθύνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), προς υποβολή αίτησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ", με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Ετικέτες
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 687/2020 Απόφασης ?ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 224350(299) ΠΕΤ: 2103495525 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: 45837/15-04-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας εγκατεστημένης ισχύος 2,997MWel, της εταιρείας «RED ENERGY Ι.Κ.Ε», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Β της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Δ.Ε. Λευκώνα, Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 06.

Φορέας υλοποίησης του έργου: RED ENERGY Ι.Κ.Ε

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 17/04/2021 έως 17/05/2021.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313 309.274 Δρ. Μ. Ψαλτικίδου).

Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 2321350398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 118 (Διοικητήριο).
Ετικέτες