admin2

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες προληπτικού καθαρισμού στη δασική περιοχή του Λόφου της Ακρόπολης(Κουλά) που εκτελούνται από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αντιπυρικής προστασίας στα δάση Σερρών και Μαρμαρά.

Συγκεκριμένα, ο κ.Χρυσάφης μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μερετούδη και τη Δασοπόνο του Τμήματος Πρασίνου Θωμαή Χατζητόλιου επισκέφθηκαν σήμερα, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 τον Λόφο της Ακρόπολης όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένος καθαρισμός του πευκοδάσους και των μονοπατιών με απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών και των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου αντιπυρικής προστασίας που υλοποιεί ο Δήμος Σερρών πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης καύσιμης ύλης παραπλεύρως των επαρχιακών οδών Σερρών – Χρυσοπηγής, Σερρών – Ελαιώνα και Σερρών – Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.

«Έχουμε προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού στα δημοτικά δάση Σερρών και Μαρμαρά, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο έναρξης και επέκτασης των δασικών πυρκαγιών στον Δήμο μας.

Συνολικά, με το έργο που έχουμε σε εξέλιξη καθαρίζονται 28 χλμ επαρχιακού δικτύου και 7 χλμ μονοπατιών», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης και πρόσθεσε:

«Στον στόχο για την προστασία των δασών μας πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι.

Απευθύνω έκκληση στους πολίτες που επισκέπτονται το δάσος να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Χρειαζόμαστε επιπλέον και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Για αυτό συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενεργοποιούμε τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου μας».

Προς την κατεύθυνση, ο Δήμος Σερρών καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να συμβάλλουν εθελοντικά στην προσπάθεια αντιπυρικής προστασίας στις δασικές περιοχές του Δήμου να επικοινωνούν με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 2321350175 (Πληροφορίες Κατερίνα Αναγνωστίδου).

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Οι προσφορές υπ οβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ από τη Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ετικέτες

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την αρ. 642/2022 απόφασή της, εγκρίνει την 2η τροποποίηση της αρ. 471/2022 προγενέστερης απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επαναδιατύπωση στοιχείων της υπ’ αριθμ. 132/2021 μελέτης και την ενσωμάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)», πρ/σμού 1.345.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Απόφαση 642/2022 Ο.Ε.

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 3 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 5 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών υπόγειων κάδων

Τεχνική προδιαγραφή σιντριβανιών

Τεχνική προδιαγραφή υπόγειων κάδων

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)» με προϋπολογισμό 200.772,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 - Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189744 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10-8-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ετικέτες

Τροποποιείται με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η υπ' αριθμ. 471/2022 απόφαση ως προς την επαναδιατύπωση στοιχείων τηςεπαναδιατύπωση στοιχείων της υπ’ αριθμ. 132/2021 μελέτης και της διακήρυξης διαγωνισμού ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)», προϋπολογισμού: 1.345.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2022 Ο.Ε.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent