admin2

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, ημέρα «γέννησης» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα σημαντικά θέματα υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο.

«Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι πράγματι το πολυτιμότερο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή και ότι χρέος όλων μας η ενίσχυση και στήριξη της Δημόσιας Υγείας και η διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

«Προτεραιότητά μας είναι ένας Υγιής, Αλληλέγγυος και Αξιοβίωτος Δήμος, ένας Δήμος που απλώνει ευρύ δίχτυ προστασίας σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη.

Στον Δήμο Σερρών σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης λειτουργήσαμε ακατάπαυστα για την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με το συνολικό ποσό, που διαθέσαμε για δράσεις και παρεμβάσεις να ξεπερνά τα 2,3 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων 636.700 ευρώ από ίδια έσοδα.

Παράλληλα, ενισχύσαμε το Νοσοκομείο Σερρών προχωρώντας σε δωρεά δύο πλήρων κλινών ΜΕΘ COVID, τριών μόνιτορ εντατικής θεραπείας, ενός κρεβατιού για ΜΕΘ καθώς και 1.000 προστατευτικών στολών για το υγειονομικό προσωπικό, διαθέτοντας συνολικά 118.800 ευρώ.

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας δημιουργήσαμε τρεις πολύ σημαντικές Δομές ιατροκοινωνικής φροντίδας, το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ΚΕΠ Υγείας και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας.

Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στη έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την αγωγή υγείας προχωρήσαμε στην έκδοση της Κάρτας Υγείας του Δημότη, παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες και υλοποιούμε προληπτικές εξετάσεις σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα καθώς και προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας», τόνισε ο κ.Χρυσάφης και κατέληξε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά σε όλους τους πολύτιμους συμμάχους μας στον τομέα της Υγείας, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους, καθώς και σε όλα τα στελέχη στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Σερρών και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Σωτηρία Πάνου - Αναστασιάδου».

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος, Σωτηρία Πάνου – Αναστασιάδου σημείωσε:

«Η σημερινή παγκόσμια ημέρα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβαστούμε και να τιμήσουμε όλους τους ανθρώπους που διαχρονικά συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας μας.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας αλλά και όλοι όσοι συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή της υγείας.

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους σφίξουμε το χέρι και να τους πούμε “Ευχαριστούμε”, να τους πούμε ότι είμαστε "Σύμμαχοι για την Υγεία"».

 

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων ηλεκτρικών αναρροφητικών χειραμαξιδίων», προϋπολογισμού 94.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 117.180,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 139902, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 06/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 21/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29/04/2022.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών» προϋπολογισμού 125.800,00€.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 21/04/2022 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29/04/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ετικέτες

Την ένταξη του έργου ποδηλατικού τουρισμού Bike Cities στο πρόγραμμα INTERREG με χρηματοδότηση 295.000 ευρώ πέτυχε ο Δήμος Σερρών.

Η εμπεριστατωμένη πρόταση, την οποία υπέβαλε η Δημοτική Αρχή τον Μάιο του 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia εξασφάλισε την έγκριση του έργου προώθησης του διασυνοριακού ποδηλατικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 702.977 ευρώ.

Συντονιστής εταίρος της πρότασης είναι ο Δήμος Σερρών ενώ οι εταίροι είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Strumica και το Κέντρο Ανάπτυξης και Προώθησης PROMO IDEA.

Την έγκριση του έργου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης στο περιθώριο του Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο πραγματοποιείται στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων το Σαββατοκύριακο 2-3 Απριλίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σερρών.

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη του Δήμου Σερρών σε κέντρο ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Με το έργο Bike Cities υλοποιούμε παρεμβάσεις για την ανάδειξη των καταπληκτικών ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών, που διαθέτουμε στον Δήμο Σερρών τόσο για αγώνες mountain bike όσο και για τους λάτρεις του ποδηλάτου.

Λειτουργούμε αναπτυξιακά για το μέλλον επενδύοντας στις αθλητικές υποδομές για τους νέους μας αλλά και για την προσέλκυση επισκεπτών στον Δήμο μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Συγκεκριμένα, το έργο Bike Cities περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Δημιουργία Πάρκου Ποδηλάτου - Velo Park και Kέντρου Πληροφόρησης.

-Διαμόρφωση Αγωνιστικής Διαδρομής Mountain Bike, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας UCI.

-Χαρτογράφηση ποδηλατικών μονοπατιών και σύνδεσή τους με τουριστικούς προορισμούς, καθώς και τοποθέτηση σημάτων με πληροφοριακούς χάρτες σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας, το υψόμετρο, τα χιλιόμετρα και τα σημεία ενδιαφέροντος των προτεινόμενων διαδρομών σε βουνό και πόλη.

-Διοργάνωση Διεθνούς Ποδηλατικού Αγώνα, ενταγμένου στο ημερολόγιο της UCI.

-Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και smart εφαρμογών για ποδηλατικές διαδρομές.

 

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent