admin2

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια και κατασκευή χωρισμάτων στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 71/2017 ΑΟΕ και με την 11/2016 Μελέτη της Δ/σης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, συνολικής δαπάνης 15.450,40 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 24-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.
Ετικέτες

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με Αρ. Πρ. 52964(149)/10-02-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία µε αρ. πρ. οικ. 6778/08-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής , ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµήµα Γ΄ που αφορά την : “∆ιαβίβαση φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης του υποτµήµατος 60.2.2 (Ριζιανά-Λευκώνας 2ο υποτµήµα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη - Σέρρες- Προµαχώνας της Εγνατίας Οδού (ανήκει στην Υποκατηγορία Α1– Οµάδα 1η– Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών µε Α/Α 01)” .

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Αρµόδια υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τµήµα Γ΄ (τηλ. 210.6417960 κ. Α. Κουλίδη , εργάσιµες ηµέρες και ώρες).

Αρµόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων :
1. Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. (Τηλ. 2313319843 κ. Ελπίδα Πίτη, εργάσιµες ηµέρες και ώρες)
2. ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών, (Τηλ.2321350423)

 

Ετικέτες
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 44/2017 ΑΟΕ και με την 2/2017 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης 24.762,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας μέχρι 16-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Ετικέτες
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια για την ανανέωση των 225 αδειών χρήσης «αντιϊκού» λογισμικού (antivirus) του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, για δύο έτη, σύμφωνα με την αριθ. 41/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 4.882,50 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 16-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Ετικέτες
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με Αρ. Πρ. 35160(95)/31-01-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία περί του µε αρ. Πρωτ.: 363/19-01-2017 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ., ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ. που αφορά το φάκελο: Διαβίβαση φακέλου για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 2802/8-4-15 Απόφασης Τροποποίησης /Επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8473/1-11-11 ΑΕΠΟ του “Κέντρου Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)”, της εταιρείας “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 11 της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 -Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 01).
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent