admin2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σέρρες  31-10-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29/10/2016 το πρωί, από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, κυρία Σοφία Μπιτζίδου – Σαρακενίδου, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ», τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα των εκπαιδευομένων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών (Διαβαθμιδική Συνεργασία Δήμου Σερρών – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), με την ευθύνη των επιμορφωτριών Viviane Van de Reck και Χριστίνας Παπαφράγκου, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Μασλαρινός.
Η έκθεση διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών, και θα διαρκέσει μέχρι την 07-11- 2016.

Ετικέτες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με το ποδηλατικό – τριαθλητικό τμήμα του «Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός» και τον Σύλλογο ποδηλασίας «ΜΑΧΗΤΗΣ Bike Riders» διοργανώνει φέτος για πρώτη χρονιά στη Σέρρες τη δράση «ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ», που περιλαμβάνει βόλτα με το ποδήλατο στους ποδηλατοδρόμους της πόλης μας, στις 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00πμ, με σημείο εκκίνησης το πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο (Τέρμα Εξοχών) και σημείο τερματισμού την Πλατεία Ελευθερίας, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους πολίτες ως προς τη χρήση του ποδηλάτου και να τους ενθαρρύνει για τέτοιους τρόπους μετακίνησης.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η ποδηλατοδρομία είναι η εξής:
Τέρμα Εξοχών - Εθν. Αντίστασης - Βασ. Βασιλείου - Ερμού – Δημαρχείο – Πλ. Ελευθερίας
Ο Δήμος Σερρών υλοποιεί έργα υποδομής για τη χρήση του ποδηλάτου και παρακινεί τους πολίτες για τη χρήση των ποδηλατοδρόμων.
Ας αφήσουμε το αυτοκίνητο και ας χρησιμοποιήσουμε τα ποδήλατά μας.
Για το Γραφείο Τύπου
Ετικέτες
Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προτίθεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών στην περιοχή των Σαράντα Μαρτύρων και Σφαγείων με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους όρους της προηγηθείσας αριθμ 6/2016 Διακήρυξης, για την οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Καλούμε τους Σερραίους Πολίτες όσοι ενδιαφέρονται, να προσφέρουν το ακίνητό τους για εκμίσθωση προκειμένου να στεγάσει η υπηρεσία το Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών, να καταθέσουν φάκελο που να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του κτιρίου τους όπως περιγράφονται στους όρους της αριθμ 6/2016 διακήρυξης.
Σφραγισμένες προσφορές (με φάκελο του προσφερομένου κτιρίου ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι και την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 20ς όροφος, τηλ. 23210-22487, εσωτ.1).
Ετικέτες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2016 -2017» μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (10.405,94€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ετικέτες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 04-12-2016 έως 02-01-2017» μέχρι του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (52.140,76€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent