Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 6/5-8-2016 συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

 

Αριθ. Απόφασης : 6/2016

 

ΘΕΜΑ: «Ασφαλτόστρωση και επούλωση λάκκων του οδοστρώματος  εντός της Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών»

 

            Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 5η  του μήνα Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την  αριθμ.πρωτ.:18/20-7-2016 πρόσκληση 6η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
 2. Παυλακάκης Ιωάννης
 3. Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Γ’, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης», επειδή μέριμνά μας είναι η καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής μας κοινότητας, κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, και για τον ευπρεπισμό της τοπικής μας Κοινότητας, να γίνει ασφαλτόστρωση και επούλωση λάκκων του οδοστρώματος  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών διότι έχει δημιουργηθεί εντονότατο πρόβλημα.

   Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         

      Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική  συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την ασφαλτόστρωση και την επούλωση των λάκκων του οδοστρώματος εντός της Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών

              Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                        Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων

                 Δήμου Σερρών                                           Παυλακάκης Ιωάννης

                                                                                         Ζαμπούνης Χρήστος                                  

                    Τσίμας Θωμάς

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 5/5-7-2016 συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 5/2016

ΘΕΜΑ: «Συντήρηση του υδραγωγείου και της γεώτρησης της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

             Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 5η  του μήνα Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την  αριθμ.πρωτ.:16/27-6-2016 πρόσκληση 5η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
 2. Παυλακάκης Ιωάννης
 3. Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Γ’, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της  τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες καθαρισμού  και συντήρησης του υδραγωγείου καθώς και της γεώτρησης της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών

    Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         

      Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική  συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και προς τη Δ.Ε.Υ.Α Σερρών για τον καθαρισμό και τη συντήρηση  του υδραγωγείου  και της γεώτρησης της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών

              Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  5/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

     

           Ο Πρόεδρος   της                                           Τα Μέλη                                                                 

Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων

             Δήμου Σερρών                                  Παυλακάκης Ιωάννης

                                                                     Ζαμπούνης Χρήστος                                  

        Τσίμας Θωμάς

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 4/7-6-2016συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 5/2016

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σερρών για το έτος 2017 »

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 7η του μήνα Ιουνίου  2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 30/2-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πουλιάκας Χρήστος
  1. Αλεκτορίδης Κων/νος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

     Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 21435//30-5-2016 έγγραφο από το Γραφείο Αντιδημάρχου Έργων – Υποδομής & Καθημερινότητας του Δήμου ν το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Πρότεινε τα εξής έργα:

 1. Τοιχίο αντιστήριξης στη θέση αμπέλια για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος που είναι φτιαγμένος σε επικίνδυνο σημείο ώστε να μην κοπεί ο δρόμος και χαθεί η πρόσβαση προς την τοποθεσία αυτή.
 2. Στον ίδιο χείμαρρο στα 300 μέτρα πιο ψηλά επειδή ήδη από την νεροβροχή έχει κοπεί ο δρόμος ο οποίος κατευθύνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή και ΒΑΛΑΚ τον οποίο έχουμε μπαζώσει αλλά κινδυνεύει επίσης το ίδιο να κοπεί.
 3. Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι εντός οικισμού που δεν έχουν έως τώρα ασφαλτόστρωση
 4. Κατασκευή παιδικής χαράς
 5. Αλλαγή ξύλων και συντήρηση παγκακίων
 6. Συντήρηση παιδικών χαρών

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά. 

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τα εξής έργα:

 

 1. Τοιχίο αντιστήριξης στη θέση αμπέλια για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος που είναι φτιαγμένος ε επικίνδυνο σημείο ώστε να μην κοπεί ο δρόμος και χαθεί η πρόσβαση προς την τοποθεσία αυτή.
 2. Στον ίδιο χείμαρρο στα 300 μέτρα πιο ψηλά επειδή ήδη από την νεροβροχή έχει κοπεί ο δρόμος ο οποίος κατευθύνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή και ΒΑΛΑΚ τον οποίο έχουμε μπαζώσει αλλά κινδυνεύει επίσης το ίδιο να κοπεί.
 3. Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι εντός οικισμού που δεν έχουν έως τώρα ασφαλτόστρωση
 4. Κατασκευή παιδικής χαράς
 5. Αλλαγή ξύλων και συντήρηση παγκακίων
 6. Συντήρηση παιδικών χαρών

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2016.                      

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.        

Ο Πρόεδρος   της                                                Τα Μέλη

Τοπικής Κοινότητας Χριστός 

Δήμου Σερρών                                           Πουλιάκας Χρήστος 

                                                                   Αλεκτορίδης Κων/νος

Μεταλλίδης Γεώργιος

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 4/7-6-2016 συνεδρίασης του

]Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 4/2016

ΘΕΜΑ: “Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Χριστός

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 7η του μήνα Ιουνίου  2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 30/2-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πουλιάκας Χρήστος
 3. Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

                       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 19292/17-5-2016 έγγραφο από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας πρέπει το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την εκμίσθωση δια δημοπρασίας των αγροτεμαχίων για τετραετή καλλιέργεια, προτείνοντας παράλληλα και την τιμή εκκίνησης εκμίσθωσης για το κάθε αγροτεμάχιο.

Προτείνει την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 250.051,50τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Χριστός (πρώην κοινοτικά χωράφια) για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών. Οι αναφερόμενες εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την τοπική κτηνοτροφία.

Στη συνέχεια προτείνει η δημοπρασία να γίνεται τουλάχιστον 1,00 € για τα ορεινά και 2,00 € για τα πεδινά αγροτεμάχια επί πλέον της τελευταίας προσφοράς. Μεταξύ των συμμετοχόντων των δημοπρασιών προτείνει να έχουν προτεραιότητα οι κατηκοδημότες της Τοπικής Κοινότητας Χριστός.

Τα χωράφια που εκμισθωθούν είναι τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών :

 1. Το υπ΄ αριθμ. 69 αγροτεμάχιο εμβαδού 8.248,80 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 2. Το υπ' αριθμ. 68 αγροτεμάχιο εμβαδού 35.494,64 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 3. Το υπ΄αριθμ. 67  αγροτεμάχιο εμβαδού 49.125,00 τ.μ. με 40,00 € τιμή εκκίνησης
 4. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 47.413,74 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 5. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ΄ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.838,51τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 6. Το με αρ. 4 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 28.781,26 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 7. Το με αριθμ. 5 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 33.878,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 8. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ' αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 8.806,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 9. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ' αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.091,95τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 10. Τμήμα του υπ' αριθμ. 267 αγροτεμαχίου εμβαδού 4.433,73 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 11. Τμήμα του υπ' αριθμ. 268 αγροτεμαχίου εμβαδού 16.726,18 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 12. Τμήμα του υπ' αριθμ. 1226 αγροτεμαχίου εμβαδού 2.212,71 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463 του (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του από 24.12.1958 Β.Δ. “περί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, την ανάγκη να εκμισθωθούν οι προαναφερόμενες καλλιεργήσιμες δημοτικές εκτάσεις για την αύξηση των εσόδων του Δήμου και την αντιμετώπιση στη συνέχεια των διαφόρων υποχρεώσεων του για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.

 Κατόπιν το Συμβούλιο γνωμοδοτεί

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών προτείνoντας την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 250.051,50τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Χριστός (πρώην κοινοτικά χωράφια) για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών. Οι αναφερόμενες εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την τοπική κτηνοτροφία.

Α) Η δημοπρασία να γίνεται τουλάχιστον 1,00 € για τα ορεινά και 2,00 € για τα πεδινά αγροτεμάχια επί πλέον της τελευταίας προσφοράς. Μεταξύ των συμμετεχόντων των δημοπρασιών προτείνει να έχουν προτεραιότητα οι κατηκοδημότες της Τοπικής Κοινότητας Χριστός.

και Β) Τα χωράφια που εκμισθωθούν είναι τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών :

 1. Το υπ΄ αριθμ. 69 αγροτεμάχιο εμβαδού 8.248,80 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 2. Το υπ' αριθμ. 68 αγροτεμάχιο εμβαδού 35.494,64 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 3. Το υπ΄αριθμ. 67  αγροτεμάχιο εμβαδού 49.125,00 τ.μ. με 40,00 € τιμή εκκίνησης
 4. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 47.413,74 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 5. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ΄ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.838,51τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 6. Το με αρ. 4 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 28.781,26 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 7. Το με αριθμ. 5 τμήμα του υπ' αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 33.878,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 8. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ' αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 8.806,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 9. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ' αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.091,95τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 10. Τμήμα του υπ' αριθμ. 267 αγροτεμαχίου εμβαδού 4.433,73 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 11. Τμήμα του υπ' αριθμ. 268 αγροτεμαχίου εμβαδού 16.726,18 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 12. Τμήμα του υπ' αριθμ. 1226 αγροτεμαχίου εμβαδού 2.212,71 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  4/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.     

           

       Ο Πρόεδρος  της                                               Τα Μέλη

Τοπικής Κοινότητας Χριστός

           Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος

                                                       Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

       Μεταλλίδης Γεώργιος

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 3/18-5-2016 συνεδρίασης του                                                                                                                      Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 3/2016

ΘΕΜΑ: «“Κατασκευή σχαρών στην Τ.Κ. Χριστός για την απορρόφηση των βρόχινων νερών

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 18η    του μήνα Μαϊου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 22/12-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πουλιάκας Χρήστος
 3. Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

                       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων στην Τ.Κ. Χριστός τα νερά τα οποία κατεβαίνουν από το βουνό πίσω από το γήπεδο και από τους διάφορους δρόμους λόγω της μη καλής κλίσεις του εδάφους δεν μπορούν να κατευθυνθούν στον χείμαρρο με αποτέλεσμα να απειλούν τις περιουσίες (αυλές, υπόγεια κ.λ.π.) των δημοτών μας. Τέτοια γεγονότα σημειώθηκαν   στις πρόσφατες βροχές και πλημμύρισαν υπόγεια και αυλές δημοτών. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την κατασκευή σχάρών  στις παρακάτω τρεις περιοχές στην Τ.Κ. Χριστός για την απορρόφηση των βρόχινων νερών προς αποφυγή καταστροφών.

α) Στην περιοχή πίσω από το γήπεδο όπου κατεβαίνει ο σωλήνας που παίρνει τα βρόχινα νερά του τσιμενταυλακα,

β) Στην περιοχή 100 μέτρα από την γέφυρα προς το γήπεδο για να παίρνει τα νερά από τους δύο κάθετους δρόμους και\

γ) Στο βορειοδυτικό τμήμα του χωριού τα νερά   καταλήγουν από τα χωράφια στα τελευταία σπίτια (περιοχή παλιννοστούντων) με τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατυπώνει πρόταση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σερρών να κατασκευαστούν σχάρες στις παρακάτω περιοχές για την απορρόφηση των βρόχινων νερών προς αποφυγή καταστροφών.

α) Στην περιοχή πίσω από το γήπεδο όπου κατεβαίνει ο σωλήνας που παίρνει τα βρόχινα νερά του τσιμενταύλακα,

β) Στην περιοχή 100 μέτρα από την γέφυρα προς το γήπεδο για να παίρνει τα νερά από τους δύο κάθετους δρόμους και\

γ) Στο βορειοδυτικό τμήμα του χωριού τα νερά   καταλήγουν από τα χωράφια στα τελευταία σπίτια (περιοχή παλιννοστούντων) με τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  3/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

           

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη

                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός

                                          Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος

                                                                                                        Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

                    Μεταλλίδης Γεώργιος

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent