Gr. Typou

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, η 5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (Τ.Ο.Σ.) των Σερρών (URBACT Local Group - ULG) του δικτύου πόλεων «space4people», συνεχίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις τακτικές συναντήσεις της. Τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν λειτουργικά και να μετατρέψουν σε περισσότερο ελκυστικό τον δημόσιο χώρο της πόλης που σχετίζεται με την αστική κινητικότητα.

Στην 5η Συνάντηση των Μελών της Τ.Ο.Σ. των Σερρών που οργανώθηκε και αυτή τη φορά διαδικτυακά λόγω των προληπτικών μέτρων και των κανόνων προστασίας του covid-19, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών, των Τεχνικών Υπηρεσιών του και της Υπηρεσίας Δόμησης, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, ο επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας Σερρών, εκπρόσωπος της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών καθώς και εκπρόσωποι του ΡΑΔΙΟΤΑΧΙ Σερρών.

Το πρόγραμμα της 5ης Συνάντησης ξεκίνησε με αναφορά από την Συντονίστρια του έργου κα. Φωτεινή Μίκικη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο, στην μέχρι σήμερα πορεία του έργου του δικτύου «space4people», τόσο στις Σέρρες όσο και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις. Αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των εργασιών καθώς βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του έργου.   

Ακολούθησε μία σύντομη αναφορά, από την Ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, στις διαδικτυακές διακρατικές συναντήσεις και τα διαδικτυακά σεμινάρια των εταίρων που έγιναν την προηγούμενη περίοδο, στις οποίες συμμετείχε και ο Δήμος Σερρών, και οι οποίες αφορούσαν θέματα επιστημονικής υποστήριξης,  ιδέες και καλές πρακτικές για τη διαχείριση και μετατροπή των οδικών αστικών αξόνων σε ασφαλείς δημόσιους χώρους για όλους. Από την πλευρά του Τεχνικού Συμβούλου επισημάνθηκε ότι η υποστήριξη αυτή έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο σώμα γνώσης, μια «βιβλιοθήκη» ιδεών και καλών πρακτικών που αποδελτιώθηκε και καταγράφηκε και θα είναι χρήσιμη τόσο για τον Δήμο Σερρών όσο και για τους φορείς της πόλης.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στα Μέλη της Τ.Ο.Σ, η πορεία υλοποίησης των Δράσεων Μικρής Κλίμακας, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση δύο «έξυπνων» καθιστικών και δύο ασφαλών διαβάσεων πεζών που λειτουργούν, αμφότερα, με ηλιακή ενέργεια. Για την εφαρμογή και τοποθέτηση των δύο αυτών στοιχείων αστικού εξοπλισμού ετοιμάζεται φάκελος για την γνωμοδότηση του τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και στη συνέχεια της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Η επόμενη παρουσίαση που έγινε από την ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου αφορούσε το κυρίως θέμα συζήτησης της 5ης Τ.Ο.Σ, δηλαδή την πλήρη ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του space4people Σέρρες, με Άξονες Παρέμβασης, Δράσεις και Έργα. Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης (ΟΣΔ) κάθε πόλης, σύμφωνα με τις οδηγίες υλοποίησης του Προγράμματος URBACT, θα πρέπει να έχουν μία συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής και να καταλήγουν σε μια σειρά προτεινόμενες Δράσεις και Έργα, συγκεκριμένα και στοχευμένα, έτσι ώστε να είναι εφικτά και ρεαλιστικά σε έναν ορατό ορίζοντα υλοποίησης. Τα ΟΣΔ  των πόλεων θα επίσης, να προτείνουν, τρόπους και εργαλεία υλοποίησης κυρίως ως προς το πλαίσιο χρηματοδότησης κάθε έργου.

Η ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, έχοντας συγκεντρώσει τα αποτελέσματα όλων των συζητήσεων, εργαστηρίων ιδεών, ερωτηματολογίων και διαβουλεύσεων που έγιναν έως σήμερα, στο πλαίσιο του έργου και των συνεδριάσεων της Τ.Ο.Σ., παρουσίασε ένα αρχικό σχέδιο των Αξόνων Παρέμβασης του ΟΣΔ space4people Σέρρες και των ενδεικτικών έργων που μπορεί αυτοί να περιλαμβάνουν.

Τόσο η κα Ελένη Μαδεμλή, Πολιτικός Μηχανικός MSc και Συντονίστρια της Τ.Ο.Σ, όσο και η κα Εύη Ράντου, Αρχιτέκτων Μηχανικός – αναπληρώτρια συντονίστρια του Τεχνικού Αντικειμένου, αλλά και η κα Μίκικη, με τις παρεμβάσεις τους, επεσήμαναν την ανάγκη να συγκροτηθεί ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο Δράσης, υλοποιήσιμο σε έναν εφικτό χρονικό ορίζοντα που θα λειτουργήσει δυναμικά και συνοδευτικά άλλων Στρατηγικών Σχεδίων με μεγαλύτερο βάθος υλοποίησης όπως το ΣΒΑΚ Σερρών.

Η συζήτηση μεταξύ των μελών της Τ.Ο.Σ συνεχίστηκε με έμφαση στην επιλογή της περιοχής παρέμβασης όσο και στους Άξονες Παρέμβασης και τα προτεινόμενα Έργα του Σχεδίου.

Με την παρέμβασή της η κα Νάσσου, από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ρεαλιστικότητας εφαρμογής των Έργων του Σχεδίου αλλά και στα όρια της περιοχής εφαρμογής του.

Η κα Μαρία Δανιήλ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, επεσήμανε ότι η περιοχή εφαρμογής του ΟΣΔ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης η οποία είναι πολυσχιδής ως προς τα αστικά χαρακτηριστικά της, δίνει την δυνατότητα να ενταχθούν στο Σχέδιο, έργα και δράσεις που θα στοχεύουν στη επίλυση πολλαπλών προβλημάτων. Επίσης, επεσήμανε την δυνατότητα υποστήριξης σύνταξης του Σχεδίου με δεδομένα και ιδέες που προκύπτουν από συναφείς διπλωματικές εργασίες φοιτητών του Τμήματος.

Η κα Πουστουρλή, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών ανέφερε ότι έστειλε γραπτώς τις προτάσεις της για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του Σχεδίου.

Με αφορμή αυτό, η κα Μίκικη πρότεινε να έχουν όλα τα μέλη της Τ.Ο.Σ έναν διαθέσιμο χρόνο να διατυπώσουν τις προτάσεις τους και γραπτώς προς την ομάδα έργου.

Έτσι, οι εργασίες της 5ης Τ.Ο.Σ ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση επί του χρονοδιαγράμματος του δικτύου “space4people” και την στόχευση των επόμενων συναντήσεων της Τ.Ο.Σ, με κύρια στόχευση την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης την 30η Απριλίου 2022 ώστε, στην επόμενη συνεδρίαση αυτό να οριστικοποιηθεί, εμπρόθεσμα μέσα στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών του δικτύου.

Τα Μέλη της Τ.Ο.Σ ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη Συνεδρίαση στις 9 Μαΐου 2022.

Ετικέτες

Στις Σέρρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σερρών, μετά την αριθ. 1/13-4-2022 έγγραφη πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 8.

Στη συνεδρίαση η Πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ Σωτηρία Πάνου ενημέρωσε τα μέλη για τη σύσταση και τον σκοπό της ΔΕΠΙΣ, τη δράση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σερρών και έγιναν προτάσεις και συζητήθηκαν δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Παράλληλα, ορίστηκε αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής η Ειρήνη Μερτζιάνη,

Εκπρόσωπος Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών.

Τα μέλη που ήταν παρόντα:

-Πάνου Σωτηρία, Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Πολιτισμού

-Φραγγεδάκη Διαμάντω, Πρόεδρος ΕΓΕ Σερρών

-Τσακίρη Μαρία, Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

-Μερτζιάνη Ειρήνη, Εκπρόσωπος Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών

-Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, της μείζονος Αντιπολίτευσης

-Ζέττα Βασιλική, Εκπαιδευτικός

-Μηλίγκα Κυριακή, Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Σερρών

-Ελένη Κατσαρίδου, Εκπαιδευτικός – Αναπληρωματικό Μέλος

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σέρρες 14 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

- την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

- την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε, στην 22η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00' π.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σέρρες 13-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 10
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
ΕνταύθαΈχοντας υπόψη:
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
- το υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα "Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19", διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
- την υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
- την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
Σας προσκαλούμε, στην 10η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ., στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 13 Απριλίου στις 19:00 στην αίθουσα του θεάτρου «Αστέρια» θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του διαδικτύου στο κανάλι του Δήμου στο youtube.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/Qgg-gS3IQGk

Ετικέτες

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent