dimosies sxeseis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Σέρρες 06 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: οικ.29895
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Π Ρ Ο Σ
1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Σερρών & Χριστός
Έδρες τους

Μετά την ματαίωση της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ.οικ.29537/02-09-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης πρόσκλησης.
Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 02-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                                       Αρ. Πρόσκλ: 13

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε

σε Τακτική Μικτή Συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 07-09-2022 και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Σέρρες 02 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: οικ. 29537
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                      Αρ. Πρόσκλ.: 47
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Σερρών & Χριστός
Έδρες τουςΈχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και
δ) την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 47η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 02/09/ 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ. 29432
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 21
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα


Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Σώματος που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρρες 02-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                               Αρ.Πρωτ.29430
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 20
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-07-2012 τ.Α') ,
Σας προσκαλούμε, στην 20η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent