dimosies sxeseis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σέρρες 27 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.:οικ.37623
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                              Αρ. Πρόσκλ.: 59
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1. Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2. Πρόεδρο Τ.Κ. Χριστός

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και
δ) την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,


σας προσκαλούμε, στην 59η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σέρρες 26 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 37430
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                        Αρ. Πρόσκλ.: 58
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)»,

β) την υπ΄ αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022) και

δ) την υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 58η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του μοναδικού της θέματος
Ετικέτες
Τη 17χρονη Σερραία Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 2022 στο άλμα επί κοντώ Ηλιάνα Τριανταφύλλου και τον προπονητή της Σάββα Κεφαλίδη βράβευσε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης στο Δημαρχείο Σερρών σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022.

Ο Δήμαρχος Σερρών συνεχάρη την Ηλιάνα Τριανταφύλλου και τον Σάββα Κεφαλίδη για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων στην Ιερουσαλήμ και τους απένειμε τιμητικές πλακέτες.

«Με το καταπληκτικό άλμα της στα 4.05 μέτρα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 της Ιερουσαλήμ η Ηλιάνα Τριανταφύλλου ανέβασε όλους τους Σερραίους στα ύψη.

Το “χρυσό” κορίτσι του άλματος επί κοντώ μας κάνει όλους υπερήφανους με την πορεία της και αποτελεί την ελπίδα μας για το μέλλον.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ηλιάνα Τριανταφύλλου για την τεράστια επιτυχία της.

Της εύχομαι να συνεχίσει με το ίδιος πάθος και ζήλο να αγωνίζεται και να φέρνει διακρίσεις στις Σέρρες και στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε και τον ομοσπονδιακό προπονητή Σάββα Κεφαλίδη, που πίστεψε στο ταλέντο της Ηλιάνας, τη στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου.

«Από την πλευρά μας ως Δήμος Σερρών βρισκόμαστε στο πλευρό των αθλητών και των προπονητών αναβαθμίζοντας καθημερινά τις αθλητικές υποδομές, ώστε ο σερραϊκός αθλητισμός να ανεβαίνει όλο και ψηλότερα», τόνισε ο κ.Χρυσάφης.

Τόσο η Ηλιάνα Τριανταφύλλου όσο και ο κ.Σάββας Κεφαλίδης ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Σερρών για τη βράβευσή τους καθώς για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών με την προμήθεια – μεταξύ άλλων- δύο στρωμάτων για τα αγωνίσματα του άλματος εις ύψος και άλματος επί κοντώ.

Εξέφρασαν, εξάλλου, την προσδοκία τους για περαιτέρω βελτίωση των υποδομών.

Ο κ.Χρυσάφης διαβεβαίωσε ότι το Δημοτικό Στάδιο αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή πρώτη προτεραιότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τόνισε ότι ο Δήμος Σερρών θα προχωρήσει σε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Κλειστό Γυμναστήριο και τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου.
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σέρρες 21 / 10 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 36888
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 25
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
- την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξη
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σέρρες 20 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 36748
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 57
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1. Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:
Σερρών, Καλών Δένδρων & Άνω Βροντούς
Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και
δ) την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 57η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent