admin2

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)» με προϋπολογισμό 1.345.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 - Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189636 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

«Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Σερρών) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών,   για τον διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης του  έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)» για την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., λόγω της εκ παραδρομής μη δημοσίευσης μέρους στοιχείων της μελέτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 471/2022 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επαναδιατύπωση στοιχειών της υπ' αριθμ. 132/2021 μελέτης κα της διακύρηξης του διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την αρ. 642/2022 απόφασή της, εγκρίνει την 2η τροποποίηση της αρ. 471/2022 προγενέστερης απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επαναδιατύπωση στοιχείων της υπ’ αριθμ. 132/2021 μελέτης και την ενσωμάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)», πρ/σμού 1.345.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Απόφαση 642/2022 Ο.Ε.

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 3 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 5 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών υπόγειων κάδων

Τεχνική προδιαγραφή σιντριβανιών

Τεχνική προδιαγραφή υπόγειων κάδων

 

Ετικέτες

Το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Δήμου Σερρών στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά απένειμε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του στην Ελλάδα.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε μία συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών παρουσία των αρχών του τόπου, βουλευτών, δημοτικών συμβούλων, της οικογένειας του κ.Χαλκιά και πλήθους κόσμου.

«Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε σήμερα στον Δήμο Σερρών τον μοναδικό μέχρι σήμερα Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, τον Σερραίο Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά.

Έναν συμπατριώτη και φίλο, που μας κάνει υπερήφανους για τη διαδρομή του, το ήθος και την προσωπικότητά του και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και πρότυπο», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης κατά την έναρξη της τελετής.

Ο κ.Χρυσάφης αναφέρθηκε στη διαδρομή του κ.Χαλκιά από τα μαθητικά του χρόνια στις Σέρρες καιτην υποτροφία που έλαβε στην τρίτη τάξη του Δημοτικού από το «Κολλέγιο Αθηνών» μέχρι τις σπουδές του στην Ελλάδα και τηΓαλλία και τη σταδιοδρομία του για 38 χρόνια στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπου χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε, εξάλλου, στην προσφοράκαι το έργο που επιτέλεσε ο κ.Χαλκιάς κατά την τριετή θητεία του ως Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 2018 έως το 2021 συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών του κορυφαίου αυτού θεσμού.

«Στο πρόσωπό σου βλέπαμε και βλέπουμε πάντα έναν πολύτιμο σύμβουλο, συμπαραστάτη και σύμμαχο, ο οποίος έχει τη βούληση να συνδράμει με τις γνώσεις και την εμπειρία του τις προσπάθειες μας προς όφελος των συνδημοτών μας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς σου.

Μια προσφορά που αποτελεί πυξίδα για τους συμπολίτες μας, που ενστερνίζονται το ίδιο αξιακό σύστημα με σένα», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών απευθυνόμενος στον κ.Χαλκιά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειος Κατιρτζόγλου ανάγνωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας στον Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά.

Στον χαιρετισμό του ο κ.Χαλκιάς εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Σερρών και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή της απονομής του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας και για την αγάπη που εισέπραξε από τους Σερραίους τονίζοντας ότι ο Δήμος Σερρών τα τελευταία χρόνια επιταχύνει τον αναπτυξιακό του βηματισμό δρομολογώντας έργα και παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς.

Παράλληλα, μοιράστηκε με τον κόσμο τις προσωπικές του αναμνήσεις από τιςΣέρρες και τα χρόνια των σπουδών του καθώς και τις εμπειρίες του από τη μακρόχρονη θητεία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

«Η κυριότερη εμπειρία που απεκόμισα είναι ότι απαιτείται ένα πιο ισχυρό επιτελικό κράτος, μία απερίσπαστη δημόσια διοίκηση, με αξιολόγηση, κίνητρα και ευρύτατη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων κυρίως προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη λειτουργική και οικονομική αυτονομία.

Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι οι Δήμοι ήταν αυτοί που κράτησαν όρθια την κοινωνία ιδιαίτερα στα χρόνια του Μνημονίου και συνέβαλαν στη διατήρηση της συνοχής», επισήμανε ο κ.Χαλκιάς.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας από τον Δήμαρχο Σερρών στον κ.Χαλκιά, ο οποίος συνοδευόταν από την εγγονή του.

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας κ.Θεολόγος, οι Βουλευτές Σερρών κκ Θεόφιλος Λεονταρίδης, Λευτέρης Αβραμάκης και Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ.Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης Αδάμ Σαρρής.

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο τον κ.Χαλκιά και την οικογένεια του και του πρόσφερε αναμνηστικά δώρα.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου», προϋπολογισμού 47.390,00€ χωρίς ΦΠΑ & 58.763,60€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 04/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 08/07/2022.

Ετικέτες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η «Επιχείρηση Replay» που υλοποίησε ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων παιχνιδιών και βιβλίων στο πλαίσιο των δράσεων εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν παρέδωσαν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης και ο Πρόεδρος του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης στη Διοικήτρια της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων των Σερρών Μιμή Παναγιωτάκη, στη Διευθύντρια της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Παρασκευή Ιωαννίδου για τα παιδιά των ΚΔΑΠ ΜΕΑ και στη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Σερρών «Η Ηλιαχτίδα» Θάλεια Κομιτούδη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών, μεγάλων και μικρών στο κάλεσμα μας για συμμετοχή στην Επιχείρηση Replay, μία ξεχωριστή δράση περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, που υλοποιήσαμε για πρώτη φορά στον Δήμο Σερρών, στην πόλη και σε όλες τις τοπικές κοινότητες.

Αυτά τα παλιά παιχνίδια και βιβλία που σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν ξεχασμένα σε αποθήκες και κάποια στιγμή θα κατέληγαν στα απορρίμματα, θα συνεχίσουν να προσφέρουν χαρά και χαμόγελα στα χέρια άλλων παιδιών», δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης ευχαριστώντας για τη συνεργασία στη διοργάνωση της δράσης τον Πρόεδρο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλη Γεράνη, τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών και όλους όσοι συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Replay».

Από την πλευρά του ο κ.Γεράνης συνεχάρη τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη για την υλοποίηση της Επιχείρησης Replay αλλά και συνολικά για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος Σερρών για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

«Η σημασία αυτής της δράσης είναι διττή γιατί επαναχρησιμοποιώντας τα βιβλία και τα παιχνίδια δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο και την αλληλεγγύη μας προς τους συμπολίτες μας.

Κάναμε το πρώτο βήμα και θα συνεχίσουμε τις κοινές δράσεις για την ενίσχυση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης», επισήμανε ο κ.Γεράνης.

O κ.Χρυσάφης τόνισε, εξάλλου, ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τη δράση ο Δήμος Σερρών θα συνεχίσει τη συλλογή χρησιμοποιημένων βιβλίων και παιχνιδιών στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε ιδρύματα – συλλόγους που φιλοξενούν παιδιά και σε δομές προσφύγων.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκέντρωση των ειδών μπορούν να απευθύνονται στις Τοπικές Κοινότητες και για την πόλη των Σερρών στη Διεύθυνση Καθαριότητας στα τηλέφωνα 2321036170 και 2321045515.

Ετικέτες

Με σύνθημα «Καθαρίζουμε τον Δήμο μας» πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις εθελοντικού καθαρισμού που διοργάνωσε το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 σε αστικούς χώρους πρασίνου ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Η κεντρική δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Πολιτισμού Κων. Καραμανλής στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, ενώ παράλληλες δράσεις υλοποιήθηκαν στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, καθώς και στις Κοιλάδες των Αγ. Αναργύρων και της Αγ. Βαρβάρας με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σερρών, εθελοντικών ομάδων, Συλλόγων καθώς και παιδιών από αθλητικές ακαδημίες.

Οι εθελοντές γέμισαν δεκάδες σακούλες με απορρίμματα, πλαστικά μπουκάλια και άλλα ακατάλληλα υλικά.

Το παρών στην κεντρική δράση έδωσαν ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παναγιώτης Καρακολίδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σερρών Γιώργος Ρίζος.

«Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με μία σειρά από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού σήμερα, στην πόλη των Σερρών και αύριο στις τοπικές κοινότητες.

Στόχος των δράσεων αυτών δεν είναι μόνο ο καθαρισμός των αστικών και περιαστικών περιοχών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και η ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους εθελοντές και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.

Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον χωρίς τη συνεργασία και τη συμμαχία των πολιτών με τη Δημοτική Αρχή», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent