admin2

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουλίου με εκπρόσωπους του Οργανισμού Eden Project International για το σχέδιο δημιουργίας του Πάρκου Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «Eden Project Hellas» στον Δήμο Σερρών.

Συγκεκριμένα, τον Δήμαρχο Σερρών επισκέφθηκαν στο Δημαρχείο ο Διευθυντής Σχεδιασμού Εμπειριών των Eden Project Blair Parkin και ο Ειδικός Αναλυτής Τουριστικής Αγοράς για Θεματικούς Προορισμούς David Camp, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Θέρμη Σερρών» κ. Ιωάννη Μυλωνάκη και τον development manager του ομίλου ΙΤΑ Νίκο Δαμάτη.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές και η πορεία εξέλιξης του πρότυπου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού έργου «Eden Project Hellas», το οποίο αναμένεται να αναδείξει τις Σέρρες σε ένα ενεργειακό, περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό κέντρο μέσω της αξιοποίησης νέων – «έξυπνων» τεχνολογιών καθώς και να εμπνεύσει τις τοπικές κοινότητες και τους επισκέπτες για τη βιώσιμη, κυκλική προσέγγιση στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την οικονομία.

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης δήλωσε: «Το όραμά μας, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα ως Δημοτική Αρχή ήταν η δημιουργία του Eden Project Hellas στον Δήμο Σερρών κατά το πρότυπο του Eden Project, που βρίσκεται στην Κορνουάλη της Αγγλίας.

Όλο αυτό το διάστημα, παρά την πανδημία, βρισκόμασταν σε συνεχείς επαφές με τους υπευθύνους του Οργανισμού Eden Project International, ώστε να προχωρήσει το έργο.

Η σημερινή εποικοδομητική συνάντηση εργασίας επιβεβαίωσε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας για την προώθηση του Eden Project Hellas και έθεσε τις βάσεις για τα επόμενα βήματα».

Νωρίτερα σήμερα, οι εκπρόσωποι του Eden Project International ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών Βασίλειο Κατιρτζόγλου και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Σπύρο Μισιρλή στη δημοτική έκταση 1.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Λευκώνα, όπου προτείνεται να υλοποιηθεί το «Eden Project Hellas» και στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων», προϋπολογισμού 98.765,00€ χωρίς ΦΠΑ και 122.468,60€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 164137 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α, Β1 και Γ τμήματα/ομάδες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 8/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Διευκρίνηση (15/7/2022)

Ετικέτες

«Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Σερρών) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, για τον διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης του  έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)» για την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., λόγω της εκ παραδρομής μη δημοσίευσης μέρους στοιχείων της μελέτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ετικέτες

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με με Α.Π.: 400290(452) ΠΕΤ: 2206787521  ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: 181414/04-07-2022 διαβιβαστικό  έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ &ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ.  για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη δραστηριότητα «Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου Ηρώον στην Δ.Κ. Σερρών Π.Ε. Σερρών»

Η δραστηριότητα ανήκει στην: υποκατηγορία Α2- Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης , κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής , με Α/Α 18.

Φορέας υλοποίησης της  δραστηριότητας: Ο Δήμος Σερρών

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 05/07/2022 έως 04/08/2022.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -  Θράκης  είναι  η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313-309253, κ. Ε. Θεοδωρίδης).

Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 23213 50398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&paqe=491

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ετικέτες

 

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Η καρδιά του ελληνικού στίβου θα χτυπάει το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουλίου στις Σέρρες, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Δημοτικό Στάδιο «Γεώργιος Τοπτσής», το οποίο είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί περισσότερους από 1.000 αθλητές και αθλήτριες και συνολικά περισσότερους από 3.000 φιλοξενούμενους.

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, τη πρώτη μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενείται στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών μετά από έξι χρόνια, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών Γιάννης Γάτσιος, ο Ταμίας της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Μακρής και ο Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Γιάννης Λιούμπας.

«Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα πρωτάθλημα του ΣΕΓΑΣ και η πρώτη σημαντική αθλητική διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο νέο, σύγχρονο ταρτάν του Δημοτικού μας Σταδίου, το οποίο πετύχαμε να πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό World Athletics», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης στη συνέντευξη Τύπου υπογραμμίζοντας ότι το Δημοτικό Στάδιο Σερρών είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή στάδιο της χώρας με πιστοποιημένο ταρτάν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Δήμος Σερρών ολοκλήρωσε μία σειρά από παρεμβάσεις και έργα αναβάθμισης των αθλητικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου, προϋπολογισμού άνω των 80.000 ευρώ, που μεταξύ άλλων αφορούσαν σε προμήθεια δύο στρωμάτων για τα αγωνίσματα του άλματος εις ύψος και άλματος επί κοντώ, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής στα γραφεία και κάτω από τις κερκίδες, συντηρήσεις και αντικαταστάσεις των οργάνων του αγωνιστικού χώρου, συντήρηση του πρασίνου και του αρδευτικού συστήματος, καθώς και σε αντικατάσταση των λαμπτήρων.

Ο κ.Χρυσάφης ευχαρίστησε για τη συνεργασία στη διοργάνωση του Πρωταθλήματος τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και προσωπικά τους κκ. Λιούμπα και Μακρή, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τη διοίκηση και τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Γιάννη Γάτσιο.

«Ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη θέση του Δήμου μας στον χάρτη των αθλητικών διοργανώσεων της χώρας και όχι μόνο.

Καλούμε τους Σερραίους να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τους αγώνες, οι οποίοι προβλέπονται συναρπαστικοί, καθώς αναμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις, επιδόσεις και ρεκόρ», υπογράμμισε ο κ.Χρυσάφης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών θα συνεχιστούν με στόχο να αποτελέσει πόλο έλξης μεγάλων διοργανώσεων. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και ειδικά στους Σερραίους αθλητές, τους οποίους ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα με όλες του τις δυνάμεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος επισήμανε ότι και σε αυτή τη διοργάνωση οι φορείς του τόπου ενώνουν δυνάμεις στην πράξη και αναφέρθηκε στη φιλοξενία από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών των αθλητών της Εθνικής Ομάδας Στίβου Κ20, που θα συμμετάσχουν για μία εβδομάδα σε καμπ με τους Σερραίους αθλητές και αθλήτριες καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του ο Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Γιάννης Λιούμπας τόνισε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 αποτελεί ένα κορυφαίο αθλητικό και οικονομικό γεγονός για τις Σέρρες και χαρακτήρισε «μεγάλο επίτευγμα» την επιλογή του Δημοτικού Σταδίου Σερρών από τον ΣΕΓΑΣ.

Ο Ταμίας της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Μακρής αναφέρθηκε στις συντονισμένες ενέργειες των φορέων για την επιτυχημένη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Κ20 στις Σέρρες καθώς και στην άψογη συνεργασία με τον Δήμο Σερρών και τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για την άρτια προετοιμασία των υποδομών.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent