admin2

Το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (έρευνα αγοράς), με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη προμηθευτή κρύου σάντουϊτς επί ένα έτος και για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, έως 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία της Δ/νσεως της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της παραπάνω ημερομηνίας.
Ετικέτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την Αρ. Πρωτ. 458725(985)/09-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του με αρ. Πρωτ.: 7632/16/17-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τη <<∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία “ ΛΑΪΛΙΑΣ SKI RESORT ” και κωδικό αριθµό <<1530>> που ανήκει στην εταιρία µε την επωνυµία <WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ> και είναι κατασκευασµένος στο ∆ήµο Σερρών, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87) : X=471.784, Y=4.573.644, και λ=23ο 39΄ 46΄΄ και φ=41ο 18΄ 49΄΄ και ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης οµάδας µε Α/Α 6. Συνοδό έργο : οδοποιία).
Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: “WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ”
Ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται η 18/10/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 07/12/2016.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους: 10/11/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 09/12/2016.
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350442) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
  Σέρρες, 14 Νοεμβρίου 2016
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης διοργανώνουν τον 32ο «ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ» την Κυριακή 27 Nοεμβρίου και ώρα 11.00π.μ με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Ελευθερίας (Εθνική Τράπεζα).
Φέτος ο «Γύρος της Πόλης των Σερρών» είναι αφιερωμένος στους Παραολυμπιονίκες – Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και κεντρικό σύνθημα «Ισότιμοι στον αθλητισμό, ισότιμοι στην κοινωνία».
Καλούνται όλοι οι Σερραίοι ανεξαρτήτως ηλικίας να συμμετέχουν στον 32ο «ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ» γιατί ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και δικαίωμα όλων. 
Οι εγγραφές θα γίνονται την Κυριακή 27/11/2016 στην Πλατεία Ελευθερίας από 10.00πμ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ (Δημοτικό Στάδιο) στο τηλ. 2321050818.
Ώρες εκκίνησης & αποστάσεις
11:00πμ - Απονομή τιμητικών πλακετών, στον Χρυσό Παραολυμπιονίκη της σφαίρας Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, στους μαθητές των ειδικών σχολείων του Ν. Σερρών Α΄ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και στους φιλοξενούμενους του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών (Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών)
11:15πμ - 300μ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-SPECIAL OLYMPICS
11:30πμ – 1.400μ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
11:50πμ - 2500μ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
11:50πμ - 5000μ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο τέλος της διοργάνωσης θα γίνει η απονομή επάθλων των νικητών και η απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΘΕΡΜΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

 

 

Ετικέτες
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την Αρ. Πρωτ. 456307(981)/08-11-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της γνώσηs θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του με αρ. Πρωτ.: 7622/17-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης που αφορά τη Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας “Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αεριοποίηση Βιομάζας ( ισχύος 500 kWel )” της εταιρίας με την επωνυμία “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ΄ αριθ. 1393Α αγροτεμάχιο αγροκτήματος Λευκώνα, Δήμου Σερρών,Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η -Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 06)”.
Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: “ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.”
Ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται η 18/10/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 07/12/2016.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους: 10/11/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 09/12/2016.
Αρμόδια Υπηρεσία της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ. 2313309274, κα Ψαλτικίδου – εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350444) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent