Gr. Typou

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, η 6η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (Τ.Ο.Σ.) των Σερρών (URBACT Local Group - ULG) του δικτύου πόλεων «space4people», συνεχίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις τακτικές συναντήσεις της. Τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν λειτουργικά και να μετατρέψουν σε περισσότερο ελκυστικό τον δημόσιο χώρο της πόλης που σχετίζεται με την αστική κινητικότητα.

Στην 6η Συνάντηση των Μελών της Τ.Ο.Σ. των Σερρών που οργανώθηκε και αυτή τη φορά διαδικτυακά λόγω των προληπτικών μέτρων και των κανόνων προστασίας του covid-19, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών, των Τεχνικών Υπηρεσιών του και της Υπηρεσίας Δόμησης, εκπρόσωπος της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, και εκπρόσωποι του ΤΕΕ/Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών.

Το πρόγραμμα της 6ης Συνάντησης ξεκίνησε με αναφορά της Συντονίστριας του έργου κα. Φωτεινή Μίκικη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο, στην μέχρι σήμερα πορεία του έργου του δικτύου «space4people» και τις ωφέλειες που λαμβάνει η πόλη από την δικτύωση και την μεταφορά τεχνογνωσίας και γνώσης. Αναφέρθηκε επίσης στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, στις 7 Αυγούστου 2022 και επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης όλων των τοπικών ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν.

Οι εργασίες της συνάντησης συνεχίστηκαν με παρουσίαση από την ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των έργων και δράσεων που περιλαμβάνει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράση space4people. Tο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της πόλης, σε αυτή την φάση, έχει αναπτυχθεί σε έξι Άξονες Δράσης και Έργα για τα οποία έχει γίνει διερεύνηση της συνάφειας και της συμπληρωματικότητάς του με άλλα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου. Σε αυτή την φάση ανάπτυξης, η ομάδα του έργου έχει δημιουργήσει ένα μητρώο καταγραφής για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (inventory mapping) έχοντας καταγράψει εκτιμήσεις κόστους υλοποίησης κάθε έργου, τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, τους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησής του καθώς και το πλαίσιο χρηματοδότησής του.

Ειδικά για το τελευταίο, η ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, έκανε μία αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πλαισίων της τρέχουσας περιόδου, που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε Άξονα Δράσης και έργο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, ανάλογα με την φύση και το είδος τους. Η ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου ανέφερε ότι το σενάριο χρηματοδότησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης θα εξειδικευτεί περαιτέρω ώστε να είναι πλήρης ο σχεδιασμός υλοποίησης και εφαρμογής του.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις για την ανάπτυξη των έργων ανά Άξονα Δράσης με προτάσεις για τροποποιήσεις, εμπλουτισμό ή διαφοροποίηση. Ο κος Σαλονικίδης εκπρόσωπος του ΤΕΦΑΑ Σερρών αναφέρθηκε στην πρόθεση του Τμήματος να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων ώστε αυτό να αναφερθεί στο έργο 2 έργο του Άξονα Β: «Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε πόλους έλξης της κεντρικής περιοχής και σε χώρους υπερτοπικής σημασίας εκτός αυτής»

Συζητήθηκε επίσης η φύση και άλλων έργων όπως των έργων του Άξονα «Ε – Δημόσιοι χώροι μικρής κλίμακας στις αστικές γειτονιές» όπου και συζητήθηκαν πιθανές συνέργειες με Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και την συμβολή από υλικό έρευνας και διπλωματικών εργασιών σχετικά με την χαρτογράφηση διαθέσιμων αδόμητων χώρων, όπως ανέφερε σχετικά, η εκπρόσωπος κα. Μαρία Δανιήλ.

Η κα. Νάσσου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών αναφέρθηκε στην ανάγκη κάποια έργα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης να μην εστιαστούν μόνο στην κεντρική περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη η σύνδεση της κεντρικής περιοχής με σημαντικούς λειτουργικούς πόλους εκτός αυτής και οι φορτίσεις που συγκεντρώνει.

Η κα Αικατερίνη Πουστουρλή εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών αναφέρθηκε στη σημασία των χρηματοδοτικών πλαισίων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφικτότητα εφαρμογής του Σχεδίου, επισημαίνοντας συγκεκριμένα από αυτά με τα οποία διατηρεί προσωπικές επαφές, τα οποία έχουν μεγάλη συνάφεια με το όραμα και τις δράσεις του Σχεδίου, όπως τα έργα που προωθεί το EIT Urban Mobility (European Institute of Innovation and Technology) και η νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία New European Bauhaus.

Οι εργασίες της 6ης Τ.Ο.Σ ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση επί του χρονοδιαγράμματος του δικτύου “space4people” και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των επόμενων συναντήσεων της Τ.Ο.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Δικτύου Πόλεων space4people. Τόσο η κα Ελένη Μαδεμλή, Πολιτικός Μηχανικός MSc και Συντονίστρια της Τ.Ο.Σ, όσο και η κα Εύη Ράντου, Αρχιτέκτων Μηχανικός – αναπληρώτρια συντονίστρια του Τεχνικού Αντικειμένου, με τις παρεμβάσεις τους, επεσήμαναν την ανάγκη να υπάρξει ένας πολύ καλός συντονισμός όλων σε αυτό το τελευταίο δίμηνο υλοποίησης του έργου.

Τα Μέλη της Τ.Ο.Σ ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη, 7η Συνεδρίαση της Τ.Ο.Σ., η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου, το αργότερο έως την 10η Ιουνίου 2022.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών, ως μέλος του Δικτύου πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ΄ ημάς Ανατολής, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ με τίτλο «Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ» που διοργανώνεται, με αφορμή την επέτειο της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να υιοθετηθεί μια ενιαία δράση όλων των μελών του Δικτύου και να δοθεί ένα συνολικό στίγμα που θα κινητοποιήσει, εκτός από τους Ποντιακούς αλλά και εν γένει τους Προσφυγικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, επιπλέον όλους τους φορείς πολιτισμού, την τοπική κοινωνία, τις νέες και τους νέους.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 20:30 με το εξής πρόγραμμα:

  • Συγκέντρωση στην πλατεία Κρονίου και άναμμα της φλόγας σε μικρά φαναράκια από τους συμμετέχοντες στις 20:00
  • Πορεία προς τον Αδριάντα του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης στην πλατεία Ελευθερίας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερρών.
  • Χαιρετισμός του Δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη.
  • Μουσικό δρώμενο
  • Ενός λεπτού σιγή
  • Εθνικός Ύμνος
  • Εναπόθεση της φλόγας και αποχώρηση
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σέρρες 10 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 2
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛ. 23213/50113

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” και
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
-την υπ΄αριθμ. 643 εγκύκλιο με Α.Π. 69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.. Η καταγραφή απόψεων και τοποθετήσεων των μελών, καθώς και οι ψήφοι αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.., για τη λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Σέρρες 12 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 27
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών


Έχοντας υπόψη:

- την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

- την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε, στην 27η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00' μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σέρρες 11 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                              Αρ. Πρόσκλ.: 26
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Έχοντας υπόψη :

- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3582/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης,
- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., και
- την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ βαθμού ¨Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας¨,
- την υπ΄ αριθμ. 426/77233/13-11-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α., Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., ¨Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας¨,
- την υπ΄ αριθμ. 941/97010/30-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α., Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4873/2021 (ΦΕΚ – 248 Α/16-12-2021)”,
- την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε στην 26η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας, καθώς και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent