Gr. Typou

Η διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 11 Μαΐου στις 19:00 στην αίθουσα του θεάτρου «Αστέρια» θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του διαδικτύου στο κανάλι του Δήμου στο youtube.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/AeyQa28FHjw

Ετικέτες
Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2022) και σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ. αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1923/13-05-2021 Τεύχος Β΄),

ενημερώνουμε τους Μελισσοκόμους σχετικά με το κάπνισμα των κυψελών.

Από 1ης Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου μπορούν οι μελισσοκόμοι να προχωρούν στο κάπνισμα των κυψελών, το οποίο επιτρέπεται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι χαμηλή (1) ή μέση (2), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Δεν επιτρέπεται κάπνισμα κυψελών σε ημέρες υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας (δείκτες 3, 4 ή 5).

Ο δείκτης επικινδυνότητας ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία συντάσσει τον Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου.
Το Κάπνισμα μελισσών επιτρέπεται σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και στους χώρους όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :
1) Έχει γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τις κυψέλες.
2) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης κυψελών από τα δένδρα και θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα
3) Στο χώρο των κυψελών θα πρέπει να υπάρχει ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρα, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, καθώς και εδαφικό υλικό για χωματοκάλυψη /επιχωμάτωση εστιών καύσης.
4) Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
5) Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων και θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή της συσκευής καπνίσματος με παρεδάφια βλάστηση.
Το κάπνισμα των μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προηγούμενα προληπτικά μέτρα και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
Επίσης οι κυψέλες θα πρέπει να μην τοποθετούνται δίπλα σε δρόμους ή σε στενές αντιπυρικές ζώνες έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μελισσοκομία και πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα, που προξενεί μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον, αλλά και σημαντικές οικονομικές ζημίες στον αγροτικό κυρίως, πληθυσμό.
Ανάμεσα σε εκείνους που βλάπτονται είναι και οι μελισσοκόμοι καθώς συχνά καταστρέφεται ο χώρος παραγωγής των προϊόντων τους (μέλι, γύρη), ενώ δεν είναι σπάνια και η καταστροφή του ζωικού τους κεφαλαίου, των μελισσιών, όταν αυτά βρεθούν στο δρόμο της πυρκαγιάς.
Όμως, αν και οι μελισσοκόμοι έχουν κάθε συμφέρον για την αποφυγή των πυρκαγιών, γίνονται μερικές φορές οι ίδιοι υπαίτιοι πυρκαγιάς, καθώς δεν συνειδητοποιούν πόσο εύκολο είναι να γίνουν εμπρηστές από αμέλεια.
Με δεδομένα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να έχουν στο μυαλό τους τις παρακάτω βασικές αρχές, ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην πρόληψη των πυρκαγιών, για το καλό το δικό τους, του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος.

Τοποθέτηση των κυψελών

Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά.
Επίσης πρέπει να αναζητούνται θέσεις χωρίς βλάστηση (π.χ. οικόπεδα, ξέφωτα, κλπ.), ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι κυψέλες να μην εκτεθούν άμεσα στις φλόγες.

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Σέρρες 10-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                                              Αρ. Πρόσκλ: 6

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα


Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
- το υπ΄ αρ. Πρωτ.: 20930/31-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Εγκ. 40), Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα: “Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων”, είτε δια περιφοράς, με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019, δηλαδή με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και με την συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών της Κοινότητας. Σημειώνεται ότι η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σερρών, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
σας καλούμε

Σε Τακτική Μικτή Συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί, την ΤΡΙΤΗ 17-05-2022, με ώρα έναρξης την 19:00, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο email της γραμματείας της κοινότητας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Το Τμήμα της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερρών και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλεί να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς», το οποίο πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού».

Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 (οκτώ) δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα στις 18:15-20:00 από Οκτώβριο έως Μάϊο, όπου παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την υγεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών, τις σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο κλπ και τελεί υπό την Αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Η 8η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 με τα εξής θέματα:

-Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Κλινικά χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις της στην οικογένεια

Εισηγητής: Εμμανουήλ Τσαλαμανιός Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής του Τμήματος Ψυχιατρικής, Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Διεπιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ανηλίκων Υπουργείου Υγείας

- Υπερβαρότητα – Παχυσαρκία σε παιδιά και εφήβους/Διατροφικές Οδηγίες

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Παππά Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ

Συντονισμός: Σταυρούλα Παπαδάκου Δρ. Παιδίατρος- Αναπτυξιολόγος τ. Συντονίστρια – Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος Ασκληπιείο Βούλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μονάδας «Σπύρος Δοξιάδης» & Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της 8ης Συνάντησης της Ακαδημίας Γονέων, Τετάρτη 11 Μαίου 2022 εδώ.

Για να παρακολουθήσετε την 8η Συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων θα ακολουθήσετε το link πατώντας εδώ.

Ετικέτες

Α Π Ο Φ Α Σ Η 303 / 2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ ́ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, έτους 2021.

 βάσει των διατάξεων της περ.β του αρθ.40 ν.4735/2020.


Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent