Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του έργου "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της"

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1212 φορές

Η Υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων για την κάλυλψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της" το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σοφία Όμπαση
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης

Συγγρού 83, Αθήνα 11745
Τηλ.: 210 92 85 106,
Φαξ: 210 92 33 108

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent