Ανάθεση παροχής υπηρεσίας “με χημικές τουαλέτες” στη λαϊκή αγορά των Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 955 φορές
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “με χημικές τουαλέτες” στη λαϊκή αγορά των Σερρών, ποσού 14.136,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την αρ. 522/2017 Α.Ο.Ε.
Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές τις αρ. 2/2017 μελέτης της Δ/νσης Ανάπτυξης  και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου μας , να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο σχετική προσφορά που θα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 19-10-2017 ώρα 12.00.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent