ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1002 φορές

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με  32/2017 Μελέτη ΔΟΥ και 588/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 6.752,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατίθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 32/2017 μελέτης μέχρι 30-10-2017.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια καυσόξυλων »
Powered by 300x150 tranparent