Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1014 φορές
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», έτους 2018, προϋπολογισμού 120.115,00 € χωρίς ΦΠΑ & cpv: 34144900-7, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent