Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 675 φορές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή προσφορών)

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών”. 

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25/4/2019, ημέρα Πέμπτη, στις 11:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα Βασιλοπούλου Ειρήνη, κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 23213 50134.

Συνημμένα αρχεία: