Παροχή υπηρεσιών «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 761 φορές

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών», Υποέργο 1 και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2019 »
Powered by 300x150 tranparent