Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 904 φορές

Ο Δήμος Σερρών διενεργεί την Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών, σύμφωνα με την αριθ. 1/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, προϋπολογισμού 5.808,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αριθ. 1008/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Σερρών» και με την αριθ. 174/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της επιπλέον χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών μέχρι 21/02/2020.

Συνημμένα αρχεία: