ΟΠΑΚΠΑ - Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 731 φορές

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου Σερρών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, προϋπολογισμού 19.925,00€ (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 16/2020 μελέτη Δήμου Σερρών. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 16η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2ος όροφος και ώρα 12:00.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent