Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 594 φορές

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 9/2020 Μελέτη της ΔΤΥ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:00 μ.μ.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent