Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ»,

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1198 φορές

Ο Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων  του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

22/04/2020: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟ 12/5/2020 διορθώθηκε σε 5/5/2020)

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια Αρδευτικών υλικών για το έτος 2020 »
Powered by 300x150 tranparent