Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2020-21

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 589 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-21», πρ/σμού 650.000,00 € (με ΦΠΑ).

Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών ορίζονται ως εξής:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: