Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 676 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020» με προϋπολογισμό
475.000,00€ (με ΦΠΑ).

Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών ορίζονται ως εξής:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: