Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 634 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent