Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 654 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών" εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent