Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 872 φορές
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2020-2021, προϋπολογισμού 341.537,00 € χωρίς ΦΠΑ & 411.247,88 € με ΦΠΑ {CPV: 39830000-9}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών »