ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 553 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη αστικού παρατηρητηρίου Σερρών προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 02 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία κα. Κοκκινίδου Αθηνά τηλ.2321350134, για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 
 
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »
Powered by 300x150 tranparent