Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 542 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών» με προϋπολογισμό 357.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent