Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 355 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων» με προϋπολογισμό 172.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία: