Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του κυνοκομείου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 297 φορές

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου” σε δύο κτηνιάτρους συνολικού ποσού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν προφορικό ενδιαφέρον έως τις 30/06/2021 στο Τμήμα Αγροτικής Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321 3 50550, 50542 αρμόδιοι κ. Σουλιώτης Μ., κα Γαβρά Α.) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία: